TPHT - Sáng ngày 2/10, tại trường THCS Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh tổ chức Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020, với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Hùng Cường-Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan, hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 7/10, với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và hình thành mạng học tập mở, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

Ông Mai Văn Di, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã đọc diễn văn hưởng ứng tuần lễ học tập cộng đồng

Mục đích của tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về việc tự học, học tập suốt đời, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tự học, tự tìm hiểu, tiếp thu kiến thức mới thông qua mạng internet góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương. 

Buổi lễ cũng nhằm nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức, hoạt động xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường nhấn mạnh: Việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 với mục đích đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, tạo ra hình thức học tập phù hợp cho người dân, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất bản thân của mỗi người.

Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Lãnh đạo thành phố mong muốn các em học sinh và mỗi người dân hãy tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời, chung tay góp sức xây dựng xã hội học tập; Ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố phải đi đầu trong công tác kỷ nguyên số, biết tận dụng tối đa những lợi thế mang lại từ công cuộc chuyển đổi số để cải thiện môi trường học tập.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác dạy học trong kỷ nguyên số là một nội dung trọng tâm trong hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay

Thông qua Tuần lễ học tập nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh, công cụ học tập suốt đời cho người dân trên địa bàn thành phố./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website