TPHT- Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được cấp ủy, chính quyền và các địa phương đơn vị ở thành phố coi trọng. Trên thực tế đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Phát huy truyền thống hiếu học quê hương, những năm qua, cấp ủy chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, sau khi có Quyết định 281 của Thủ tưởng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện của UBND Tỉnh, thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về phong trào hiếu học trong từng gia đình, dòng họ, cơ quan đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư.

Thành phố Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo xây dựng  thành công nhiều mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” để triển khai nhân rộng trên địa bàn.

Gia đình ông Lê Đình Tuấn ở Tổ dân phố Nhật Tân phường Thạch Linh là một trong những gia đình học tập tiêu biểu ở thành phố Hà Tĩnh. Hai vợ chồng ông vốn xuất thân từ nhà giáo về hưu, nhưng ông luôn duy trì thói quen đọc sách hàng ngày như là một việc làm thiết thực ý nghĩa để giúp rèn luyện tư duy và cập nhật kiến thức hiểu biết. Ông đã xây dựng một tủ sách như một thư viện nhỏ của gia đình, với trên 500 đầu sách các loại phục vụ nhu cầu đọc cho các thành viên, lứa tuổi khác nhau trong gia đình và bà con khối phố.

Gia đình ông Lê Đình Tuấn xây dựng văn hóa đọc để nâng cao kiến thức cho các thành viên trong gia đình

Thạch Trung là xã có 2/3 đồng bào theo đạo thiên chúa, thời gian qua, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được cấp ủy chính quyền và nhân dân hết sức quan tâm. Cùng với ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học, xã Thạch Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây các thôn xóm, giáo xứ, giáo họ quan tâm chăm lo đến việc học hành con em, đồng thời xây dựng quỹ khuyến học của xã, của thôn và các dòng họ để phát thưởng cho học sinh và các giáo viên đạt thành tích cao trong công tác dạy, học, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, từ đó khích lệ tinh thần học tập của các em, chất lượng dạy và học trong các trường ngày càng được nâng lên.

Lưu danh những con em đỗ đạt cao trong các kỳ thi ở dòng họ Lê Văn phường Thạch Linh

Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các dòng họ, cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị ở thành phố Hà Tĩnh cũng được đẩy mạnh. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố đã thành lập được Ban khuyến học và hoạt động có hiệu quả. Hằng năm, Ban khuyến học đã tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ dân phố, cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của đơn vị. Vào dịp tết Trung thu, các thôn xóm, tổ dân phố đều tổ chức phát thưởng cho con em có thành tích cao trong năm học vừa qua. Đồng thời, các thôn xóm, tổ dân phố cũng xây dựng được các tủ sách để cho người dân đến đọc và tham khảo nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cũng như công tác phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi.

Xây dựng tủ sách để người dân đến đọc và tham khảo nhằm phục vụ cho phát triển sản xuất, chăn nuôi tại Trung tâm văn hóa cộng đồng thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời”, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích khá nổi bật. Toàn thành phố có 23.250 gia đình được công nhận gia đình học tập; 110 dòng họ, 131 cộng đồng và 43 đơn vị được công nhận dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Từ năm 2015 đến nay, thành phố Hà Tĩnh cũng đã vận động từ các nguồn lực khen thưởng cho trên 119.000 lượt học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong dạy và học, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

Thành phố vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân để phát thưởng cho các em có thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó

Với những việc làm ý nghĩa thiết thực đó đã góp phần khích lệ, động viên tinh thần vượt khó vươn lên dạy tốt, học tốt của đội ngũ giáo viên, học tập và rèn luyện tốt của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố, nhiều năm liên tục luôn là tốp đầu của tỉnh.

Thành phố biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phát huy những thành tích kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 553.877
  Online: 20