Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Phạm Hùng Cường-Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trần Thị Thủy Nga- Trưởng phòng GD&ĐT thành phố và đồng chí Đặng Thế Hùng- Chủ tịch Hội khuyến học thành phố chủ trì Hội nghị.

            Toàn cảnh Hội nghị.

5 năm qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo tinh thần Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ ở thành phố Hà Tĩnh đã dành nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện. Đến nay, toàn thành phố  có trên 23.000 gia đình học tập, 110 dòng họ học tập, 131 cộng đồng và 43 đơn vị học tập. Trong 5 năm qua, toàn thành phố đã khen thưởng cho trên 119.000 lượt học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Tiêu biểu Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập có Dòng họ lê Văn ở phường Thạch Linh; Dòng họ Dương tộc Đại tôn, Dòng họ Trương Khánh ở xã Đồng Môn; Dòng họ Trần Hữu ở phường Thạch Quý; Thôn Liên Nhật ở xã Thạch hạ, Tổ dân phố 2 phường Nam Hà, Tổ dân phố 3 phường Trần Phú, Tổ dân phố Linh Tiến phường Thạch Linh; xã Thạch Hạ, Thạch Trung, phường Nguyễn Du, Trần Phú, Trường THCS Lê Văn Thiêm, trường THPT Phan Đình Phùng…. Các mô hình này đã tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng từng bước được đổi mới, góp phần quan trọng trong việc duy trì, phát triển phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới được Hội nghị tập trung thảo luận đề ra: Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; 95% gia đình  trở lên được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 95% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 100%  phường-xã đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”…

Đồng chí Đặng Thế Hùng- Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tỉnh và thành phố trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 281/ QĐ-TTG của Thủ tướng Chính Phủ.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Hà Tĩnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích  suất sắc trong thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” ./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 603.453
  Online: 23