TPHT- Chiều ngày 24 tháng 9, Thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai tổng kết công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019 -2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Tới dự có bà Đặng Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Trong năm học 2019- 2020, chính sách Bảo hiểm y tế học sinh được triển khai thực hiên theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, tạo thành hành lang pháp lý đồng bộ cho các nhà trường trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế học sinh. Đồng thời, thành phố Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phụ huynh, học sinh về lợi ích thiết thực và tính nhân văn cao đẹp đối với cộng đồng và bản thân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, nhờ vậy, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố tăng so với những năm học trước.

Cụ thể, trong năm học 2019 – 2020, tổng số học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn là 20.533 em, đạt 99,4%, trong đó có 22/30 trường có tỷ lệ học sinh tham gia đạt 100%. Nhiều địa phương trường học trước đây có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt thấp như các trường học ở xã Thạch Hạ, Thạch Trung, nhưng trong năm học 2019 – 2020, các địa phương đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị trong việc tuyên truyền vận động các nguồn lực mua thẻ bảo hiểm tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhờ vậy, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn ngày một tăng.

Cùng với việc tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cũng phối hợp vơi Ngành y tế thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Trong năm học vừa qua, toàn thành phố có trên 16.000 lượt học sinh, sinh viên đi khám và chữa bệnh, với chi phí bảo hiểm y tế thanh toán 7,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban giám hiệu các nhà trường và cấp ủy chính quyền các phường, xã cũng chia sẽ những thuận lợi, khó khăn như mặc dù Luật sửa đổi bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế đã có hiệu lực bắt buộc 100% học sinh phải tham gia bảo hiểm y tế, nhưng tỷ lệ bao phủ chưa đạt 100%, toàn thành phố vẫn cón 118 em học sinh chưa được tiếp cập với chính sách bảo hiểm y tế, nguyên nhân của tình trạng này ngoài khó khăn thực sự của một số hộ gia đình thì một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng  và lợi ích mang lại khi tham gia bảo hiểm y tế, sự vào cuộc của một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt.

Đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường nhấn mạnh: Cấp ủy chình quyền, các ngành đoàn thể và trường học cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân về chính sách bảo hiểm y tế. Để đảm bảo mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế năm học 2020 – 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng lộ trình, thời gia triển khai thực hiện; cấp ủy chính quyền phường xã phải vào cuộc quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019- 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 603.334
  Online: 21