TPHT- Ngày 14/9, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ hai nghe và cho ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; Chương trình hành động toàn khóa của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng, UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đ/c Lương Quốc Tuấn, Phó bí thư TT Thành ủy, đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì Hội nghị.

Đ/c Trương Đình Dũng- Chánh Văn phòng Thành ủy báo cáo Dự thảo Chương trình hành động tại Hội nghị

Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh có 6 chương, 30 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân; mối quan hệ công tác của Thành uỷ, BTV Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ; nguyên tắc, chế độ làm việc và điều khoản thi hành.

Chương trình hành động toàn khóa được xây dựng cụ thể, chi tiết theo từng năm, gắn với lộ trình xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy góp ý vào Dự thảo

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu góp ý cho rằng Chương trình hành động toàn khóa của BCH Đảng bộ cần tập trung sâu hơn vào một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố như: quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; cần có mục dự báo tình hình, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, hoạch định lộ trình phát triển, có giải pháp rõ ràng cho thực hiện các chỉ tiêu; ưu tiên thứ tự nguồn lực cho đầu tư công…Đối với Quy chế làm việc của BCH cần làm gọn hơn, rõ hơn...

Đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định: BCH Đảng bộ thành phố sẽ tiếp thu góp ý, xây dựng Chương trình hành động toàn khóa trên cơ sở ngắn gọn, rõ ràng hơn và đúng trọng tâm. Liên quan đến các dự án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động BCH Đảng bộ cần triển khai bám sát điều kiện thực tế, vừa đáp ứng lộ trình phát triển của Thành phố, vừa đảm bảo của Khung kế hoạch toàn khóa. Trọng tâm là triển khai Đề án “Xây dựng phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; Đề án “Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch”; phát triển nông nghiệp đô thị…Trước mắt, tập trung hoàn thành quy hoạch, nâng cấp Hào Thành, điều chỉnh bổ sung các hạng mục Công viên trung tâm Thành phố...Đối với Quy chế, BTV Thành ủy sẽ tiếp tục thảo luận, tổng hợp để đảm bảo thực thi hiệu quả nhất./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 602.594
  Online: 22