TPHT- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020 cho 150 cán bộ Hội Cựu chiến binh từ thành phố đến cơ sở. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy Hà Tĩnh.

 

Trong thời gian 2 ngày tại lớp các hội viên được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Tình hình an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố, giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020...

 Đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy báo cáo tình hình phát triển KTXH- QPAN của thành phố 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.

Ngoài ra đội ngũ cán bộ hội Cựu chiến binh thành phố còn được quán triệt tình hình thế giới và trong nước, tình hình biển đảo, báo cáo tình hình hoạt động của Hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm và triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Trung ương Hội về xây dựng Hội cơ sở vững mạnh...

Lớp học là dịp để Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Tĩnh cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, qua đó giúp cán bộ hội CCB cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 510.144
  Online: 30