TPHT- Chiều ngày 25 tháng 8, dưới sự chỉ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNN Nguyễn Văn Việt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2020, sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn trong sản xuất; bổ cứu công tác phòng dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Dự hội nghị về phía đầu cầu thành phố có Lãnh đạo thành phố, UBND các phường, xã và cán bộ ngành nông nghiệp, thú y.

 

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai sản xuất vụ đông 2020. Ảnh: BHT

Theo nhận định của Sở NN&PTNT, sản xuất vụ Đông 2020 bên cạnh thuận lợi  có một số khó khăn như: Thời tiết vẫn hết sức phức tạp, khó lường, rủi ro do thiên tai gây ra, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các đối tượng gây hại đối với cây trồng vụ đông, đặc biệt là đối tượng gây hại mới.

Qua phân tích thuận lợi, khó khăn, ngành nông nghiệp xác định. Tập trung phát triển các đối tượng cây trồng có giá trị trên những vùng có lợi thế về sản xuất và thị trường tiêu thụ, né tránh thiên tai nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên đơn vị diện tích. Phát huy kinh tế vườn hộ, chủ động trong việc phục vụ đời sống dân sinh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hà Tĩnh

Hội nghị cũng sơ kết 3 năm thực hiện mô hình phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa. Đến nay, toàn tỉnh có 3 địa phương triển khai là Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh với tổng diện tích là 1.264,7 ha.

Kết quả triển khai mô hình cho thấy, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, hình thành cánh đồng lớn theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác”, thuận lợi trong việc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất và liên doanh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, như kinh phí cải tạo mặt bằng lớn, người dân không đủ năng lực thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn hoan nghênh các địa phương, mặc dù trong điều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng đã chỉ đạo sản xuất bám sát, theo dõi tình hình thời vụ, dịch bệnh, đảm bảo vụ hè thu đạt kết quả cao.

Về triển khai sản xuất vụ đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung đề án sản xuất vụ đông năm 2020, các chủ trương, chính sách, các mô hình sản xuất liên kết, tiến bộ kỹ thuật mới về giống và công nghệ, diễn biến thời tiết, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đến tận người sản xuất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, báo cáo xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020 đảm bảo tỷ lệ, chất lượng...

Đối với công tác quản lý giết mổ, phân công trách nhiệm cho chính quyền cấp xã để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh, giết mổ trên địa bàn nhằm xóa bỏ tình trạng giết mổ nhỏ lẻ tại nhà không được kiểm soát.

Ngày sau hội nghị trực tuyến, Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn, UBND các phường, xã tập trung triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cho sản xuất vụ Đông năm 2020 giành thắng lợi toàn diện, đẩy mạnh công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và tăng cường công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn theo đúng quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.169
  Online: 33