Sáng ngày 21/8/2020, UBND Thành phố Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp bàn về phương án cấm chăn nuôi khu vực nội thị. Về tham dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó GĐ sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh.

Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Hùng Cường UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đặt vấn đề nêu rõ tính cấp bách, quan trọng của việc quản lý nhà nước đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm nội thị trong giai đoạn phát triển KTXH mới. Phát biểu ý kiến tham luận tại cuộc họp, một số lãnh đạo UBND các phường xã và đại diện các phòng chuyên môn UBND Thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào phương án cấm chăn nuôi trong khu vực nội thị. Nhìn chung, các ý kiến tham luận đều thống nhất cao nội dung phương án, nhất trí phối hợp để khảo sát, xem xét việc phân vùng quy định cấm chăn nuôi cụ thể, chi tiết để phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh phó GĐ sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh đã nhấn mạnh: Việc quy định các khu vực được chăn nuôi trong đô thị đối với thành phố Hà Tĩnh là cần thiết. UBND Tỉnh đã có văn bản số 8079/UBND-NL ngày 04/12/2020  về việc soát xét, tham mưu quy định khu vực không được phép chăn nuôi. Thành phố Hà Tĩnh phải có những giải pháp cụ thể để việc cấm chăn nuôi ở một số địa bàn nội thành vừa đảm bảo cho việc phát triển đô thị đồng thời đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Phạm Hùng Cường, UVBTV Thành uỷ, PCT UBDN Thành phố kết luận: Những năm qua, Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện tốt việc quản lý chăn nuôi trong đô thị; có nhiều chính sách hiệu quả để giúp nhân dân chuyển đổi mô hình kinh tế, việc làm phù hợp với tình hình phát triển đô thị. Tuy nhiên, một số địa bàn nội thành vẫn còn tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm chưa đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông, tiềm ẩn các nguy cơ cao về dịch bệnh. UBND Thành phố giao các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ thêm ý kiến chuyên môn của các sở, ban, ngành có liên quan để sớm hoàn thiện phương án cấm chăn nuôi khu vực nội thành, trình Tỉnh quyết định để triển khai thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 510.134
  Online: 27