TPHT - Các đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân mà đỉnh cao là Cuộc mạng tháng 8 thành công và ngày 2/9, tại Quảng trưởng Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ảnh tư liệu

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta nổ ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước vô cùng thuận lợi: Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng Quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường Châu Âu, giải phóng một loạt các nước và tiến thắng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc – lin. Ngày 9/5/1945 phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện Hồng Quân Liên Xô và quân đội đồng minh, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu. Ngày 8/8/1945, Hồng Quân Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật và giành được những thắng lợi hết sức quan trọng. Đến ngày Ngày 14/8, chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Liên Xô và quân đội đồng minh không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

 Tình hình trong nước có những điều kiện thuận lợi, tháng 3 năm 1945 phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng pháp ra khỏi các nước Đông Dương, các phong trào cách mạng trong nước ngày một dâng cao. Nhận định thời cơ đã đến, tháng 3 năm 1945, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm  tiền đề cho tổng khởi nghĩa, đồng thời ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau, hành động của chúng ta”, từ đó phong trào kháng chiến chống Nhật cứu nước diễn ra hết sức mạnh mẽ, với nhiều hình thức đấu trang phong phú. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Tân Trào tỉnh Tuyên Quang  khẳng định “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. Đảng đề ra 3 nguyên tắc đảm bảo tổng khởi nghĩa thắng lợi đó là : Tập trung, thống nhất, kịp thời, đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc dân đồng bào hãy đứng dậy đem sức ra mà tự giải phóng cho ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra ở khắp cả nước mà đỉnh cao là ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội.

Cuộc mít tinh của hàng vạn quần chúng nhân dân tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Thị xã Hà Tĩnh, ngay từ đầu tháng 8 năm 1945 đã nổ ra những cuộc mít tin, biểu tỉnh, biểu dương lực  lượng diễn ra khắp nơi nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16/8/1045, khẩu hiệu “Đánh đổ phát xít Nhật và chính quyền tay sai” được giăng kín khắp các ngã đường, nhà nào cũng chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu, gậy gộc, giáo mác. Trước khí thế ào ạt của cách mạng, kẻ địch hết sức hoảng loạn, khoảng 5 giờ sáng ngày 18/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa phân khu Nam Hà gửi tối hậu thư cho quân Nhật đóng tại thị xã Hà Tĩnh yêu cầu không can thiệp vào công việc nội bộ của địa phương, đồng thời huy động hàng ngàn người dân kéo vào dinh Tỉnh trưởng và Tỉnh trưởng lúc đó là ông Hà Văn Đại đã ký vào biên bản bàn giao sổ sách, giấy tờ, súng đạn, tiền bạc cho Mặt trận Việt Minh Nam Hà. Khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Hà Tĩnh diễn ra hết sức nhanh gọn và đây là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất trong toàn quốc. 9 giờ sáng ngày 18/8/1945, hàng vạn quần chúng nhân dân ở thị xã Hà Tĩnh và các vùng phụ cận thuộc Thạch Hà, Cẩm Xuyên  gương cao cờ đỏ sao vàng, đội ngũ chỉnh tế tiến về sận vận động thị xã Hà Tĩnh để đón chào ra mắt của chính quyền cách mạng tỉnh nhà.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, trước cuộc mít tin tuần hành của một triệu đồng bào, thay mặt cho Chính phủ lâm thời và nhân dân cả nước Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới và quốc dân đồng bào khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Tám.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh tư liệu

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới trên quê hương Thành Sen hôm nay

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Tĩnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng; đoàn kết, nổ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương Thành Sen anh hùng ngày một giàu mạnh, văn minh. Đặc biệt, trong những ngày tháng 8 lịch sử này, thành phố Hà Tĩnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 510.169
  Online: 26