TPHT- Trong các ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong đó phấn đấu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, phấn đấu trở thành một đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.

      Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh,  Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đại hội đã phát huy dân chủ, thảo luận góp ý vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiếp nhận 36 báo cáo của các ngành, địa phương, đơn vị giửi tới Đại hôi, trong đó có 25 báo cáo tham luận đề cập đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh: Tham luận của đại biểu Trần Thúy Nga - Trưởng Phòng Giáo dục tại Đại hội

       Đặc biệt, tại Đại hội lần này, nhiều tham luận đã đề ra các giải pháp mang tính đột phá, gợi mở những định hướng chiến lược cho phát triển của thành phố Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ tới như: Đổi mới trong công tác quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cốt cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố; tập trung huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp các tiêu chí đô thị loại II; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ; phát huy tiềm năng lợi thế của địa bàn có hệ thống sông ngòi bao quanh để phát triển giao thông đường thủy, phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp…

      Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố để ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong đó mục tiêu trọng tâm là xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, kết cấu hạ tầng độ bộ, từng bước thông minh hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những độ thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời cũng đề ra các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2025, tốc độ tăng trường kinh tế hằng năm đạt trên 11%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ lên 65%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng dưới 35%; nông nghiệp – thủy sản dưới 1%; thu nhập bình quân đầu người trên 75 triệu đồng người/năm; tổng nguồn vốn đấu từ toàn xã hội đạt trên 35.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách theo phấn cấp đạt trên 1.600 tỷ đồng; xây dựng 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 45 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn…

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tổng hợp các ý kiến thảo luận bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp, giải trình và tiếp thu các ý kiến tham luận của các Đại biểu tại Đại hội

      Đại hội cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chương trình trọng điểm và 3 đột phá chiến lược đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu, hiện đại hóa nền hành chính. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thoát nước, thu gom và xử lý rác thải. Tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Phát biểu bế mạc Đai hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh ghi nhận đánh giá cao các báo cáo, tham luận trình bày tại Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự tin tưởng của các đại biểu trước Đảng bộ và nhân dân Thành phố.

Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và bày tỏ niềm tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân thành phố sẽ phát huy tốt truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra.

      Bí Thư Thành ủy cũng nhận định những thuận lợi và thách thức trong nhiệm kỳ mới, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nêu cao truyền thống cách mạng và ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ

    Đảng bộ và Nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua để tìm khâu đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tặng hoa cho các đồng chí Nguyên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 vì nhiều lý do khác nhau không tái cử

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 510.052
  Online: 20