TPHT- Sáng ngày 14/7/2020, tại Trung tâm Văn hoá - Truyền thông thành phố Hà Tĩnh, kỳ họp thứ 17- Hội đồng Nhân dân thành phố khoá XX đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp, đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng ban Văn hóa-Xã Hội, HĐND tỉnh. Về phía thành phố có các đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; Lương Quốc Tuấn- Phó Bí thư TT Thành ủy; Trịnh Văn Ngọc - TUV, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố.

  

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa XX

        Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020 do đại dịch Covid 19, cùng với nhiều khó khăn, thách thức đã làm ảnh hưởng nhiều kết quả, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, để đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền từ Thành phố đến cơ sở cùng với sự nỗ lực của nhân dân, doanh nghiệp nên thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Các đại biểu về dự kỳ họp

      Nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm vẫn đảm bảo ổn định, có mặt chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 6.275 tỷ đồng, bằng 46,02 % kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển tốt, nhiều cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ được đưa vào khai thác, kinh doanh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội  6 tháng đầu năm ước đạt 7.600 tỷ đồng. CN-TTCN tiếp tục có mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm ước đạt 749 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản đã thực hiện khá tốt, từ đầu năm đến nay giá trị sản xuất các ngành đạt 1.439 tỷ đồng, tăng 4,28 % so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Quang Đức, Phó chủ tịch UBND thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

      Về công tác xây dựng phường đạt chuẩn Văn minh đô thị và Nông thôn mới; kết quả phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp được thành phố quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm toàn thành phố đã huy động được gần 365 tỷ đồng, gồm huy động nhân dân 115 tỷ, doanh nghiệp 250 tỷ đồng, nâng tổng số tiền huy động từ việc thực hiện Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đến nay đạt hơn 9.265 tỷ đồng. Tổ chức xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm Vùng Bắc Trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trình tỉnh xem xét, quyết định. Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội tiếp tục đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-An 6 tháng cuối năm 2020 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: Việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ chậm, một số việc đang còn gặp vướng mắc; quản lý và xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, đất vắng chủ, đất nông nghiệp xâm canh, cho thuê đất nuôi trồng thủy sản, tranh chấp đất đai còn nhiều hạn chế; công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo vẽ bản đồ địa chính chậm; hoạt động của các doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; ngành dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; ngành công nghiệp-TTCN gặp khó khăn về nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào và thị trường xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm. Tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn chậm, thủ tục hồ sơ một số dự án hạ tầng quỹ đất còn vướng...

     Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN 6 tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được thành phố đề ra: Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020; đồng thời chỉ đạo công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Đại hội Đảngbộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tạo điều kiện phát triển sản xuất, nhất là các dự án đầu tư, các loại hình sản xuất tiếp cận được các cơ chế khuyến công của tỉnh và cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạ tầng và giao đất có thu tiền cho các hộ để đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2020; Hoàn thiện tham mưu BTV Thành ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trongnhững đô thị trung tâm Vùng Bắc trung bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.…

Đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố khóa XX

         Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tờ trình, báo cáo thu-chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp  6 tháng cuối năm 2020; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17  thuộc nhiều lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường; Chế độ, chính sách xã hội; Giáo dục, bảo hiểm, y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn...

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Dương Tất Thắng-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở  của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

       Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế-Xã hội-QP-AN 6 tháng cuối năm 2020, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các ban, ngành, địa phương, đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện; Các đại biểu HĐND thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các Nghị quyết của HĐND thành phố dự kiến sẽ ban hành; yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều hành linh hoạt, thực hiện tốt việc tranh luận, phản biện của mình trước nhân dân; cơ quan chuyên môn cần phải làm rõ những tồn tại, trách nhiệm cá nhân, giải pháp và lộ trình thực hiện. Đối với UBND thành phố, ngay sau khi kỳ họp kết thúc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

       Kỳ họp thứ 17- HĐND thành phố khoá XX diễn ra trong 2 ngày từ ngày 14 đến 15/7/2020. Chiều ngày 14 tháng 7, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ. Ngày 15 tháng 7, kỳ họp tiếp tục nội dung thảo luận tại hội trường; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề cử tri kiến nghị đề xuất; Thông qua dự thảo các nghị quyết và bế mạc kỳ họp ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.103
  Online: 37