TPHT- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất ”, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể ở thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, là mục tiêu và động lực để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, ngay từ đầu năm, Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp, các ngành đoàn thể, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, theo từng thời điểm, sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó mang lại những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực,  góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thành phố đạt đô thị loại II và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Một trong những phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp giai đoạn 2015 – 2020 đó là phong trào thi đua xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại II, được cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh và đề án “Xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II” của UBND thành phố. Từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố Hà Tĩnh đã huy động được nguồn lực trên 8.900 tỷ đồng, bằng 179% so với chỉ tiêu đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đề ra, trong đó nguồn xã hội hóa từ nhân dân và doanh nghiệp đạt 80%.

Phong trào làm đường giao thông thảm nhựa, một trong những phong trào sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong giai đoạn 2015- 2020, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II ở thành phố Hà Tĩnh

Nam Hà là một phường trung tâm, những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước cũng như phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II, cán bộ đảng viên và Nhân dân phường Nam Hà đã tích cực hưởng ửng phong trào một các tự giác và có những thời điểm trở thành cao trào thi đua trong các ngành đoàn thể và nhân dân trong từng tổ dân phố về huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị một cách vững chắc.

Nét nổi bật là trong những năm qua, thực hiện phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II, toàn phường đã huy động được 290 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 43 tỷ đồng để hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trên địa bàn như xây dựng trường học, nhà hội quán các tổ dân phố, làm đường giao thông,  rãi thảm nhựa, xây dựng mương tiêu thoát bẩn, lát gạch vĩa hè, lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự.

Nam Hà huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Cùng với phong trào thi đua xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II, những năm qua, các phường, xã cũng đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm huy động các nguồn lực để tiếp tục cũng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị cũng như xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thạch Hạ được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao. Thành phố cũng xây dựng thành công 5 tổ dân phố đạt Tổ dân phố mẫu; 17 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 118 mô hình vườn mẫu.

Thôn Liên Nhật là đơn vị được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Trong phong trào phát triển kinh tế, Thành phố tập trung ưu tiên các nguồn lực để phát triển thương mại dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân mở mang các ngành kinh doanh dịch vụ, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm bình quân đạt gần 11%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm trên 61,7%; Công nghiệp – xây dựng chiếm 38,4%; Nông nghiệp chỉ còn 1,7%; Thu nhập bình quân đầu người từ 38.6 triệu đồng /người năm 2015 lên 53,6 triệu đồng/người năm 2020.

Các phong trào văn hóa thể thao cũng có những chuyển biến tích cực, trong 5 năm qua, Thành phố Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao, đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%; thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 93%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 85%. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn được tăng cường đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – thể thao của người dân trên địa bàn.

Thành phố Hà Tĩnh đẩy mạnh các phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng

Để phong trào thi đua mang lại những hiệu quả thiết thực, các ban, ngành đoàn thể ở thành phố cũng đã lồng ghép phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua , các cuộc vận động do Ngành phát động. Điển hình như Ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố triển khai phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời các nhà trường cũng chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, động viên cán bộ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, quan tâm chăm lo đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục kỷ năng sống cho các em, nhờ vậy chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường ngày được nâng lên. Trong 5 năm qua, Ngành giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Tĩnh luôn là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Vinh danh những học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019- 2020

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa, đội ngũ cán bộ y bác sỹ, nhân viên y tế thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng khám, điều trị bệnh được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, trong thời gian qua, Ngành y tế thành phố Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố triển khai thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nhất là công tác tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19” cũng đã được các ban ngành đoàn thể phát động và nhân dân hưởng ứng tích cực, nổi bật là nhiều tấm gương của hội viên hội người cao tuổi đã dùng tiền tiết kiệm để mua gạo ủng hộ các gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực An ninh – Quốc phòng luôn được duy trì và phát huy. Lực lượng vũ trang thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Công an thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được cán bộ chiến sỹ công an thành phố phát động và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Hằng năm, Công an thành phố Hà Tĩnh mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nắm chắc và dự báo tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền kịp thời giải quyết các vụ việc nẩy sinh ngay tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công an thành phố đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thường xuyên mở các đợt ra quân đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị ở thành phố Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố cũng như các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội cấp trên phát động. Nét nổi bật là trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đã huy động nguồn lực trên 190 tỷ đồng và 74.533 ngày công  lao động về hỗ trợ các xã, phường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm chăm lo đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn nhất là tuyên truyền vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Vận động các nguồn lực làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn

Các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, NQ TW 4 khóa XII về xây dựng Chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ thành phố cũng như các tổ chức cơ sở Đảng hết sức quan tâm, tạo được những chuyển biến hết sức quan trọng trong nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, thành phố Hà Tĩnh cũng đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhằm kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trao cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đó là tiền đề, động lực quan trọng để Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo  sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp Nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2020-2025, xây dựng thành phố ngày một phát triển theo hướng văn minh, giàu mạnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.117
  Online: 35