TPHT- Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

          Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện từ thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ hiện đại hóa nền hành chính, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, tổ chức đào tạo, tập huấn  chuyên môn về ứng dụng CNTT, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3; mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng các phần mềm dùng chung, gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số; phòng họp không giấy tờ... để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành công việc và xử lý các thủ tục hành chính hành chính trên môi trường mạng.

            Cùng với thành phố, các phường xã cũng tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất tại Trung tâm giao dịch một cửa, một cửa liên thông, triển khai mô hình Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến lưu động, mô hình tổ dân phố điện tử...  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến tập trung vào vấn đề nâng cao hiệu quả việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển khai ứng dụng các phần mềm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu các phòng ban đơn vị trong thời gian tới cần phải tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỷ thuật công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại từ thành phố đến các phường, xã để đảm bảo chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền được thông suốt, hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 602.689
  Online: 18