TPHT- Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ký cam kết tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 179 ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Hà Tĩnh có 10 đối tượng là hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ về thu nhập theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, với mỗi đối tượng được hỗ trợ 270 ngàn đồng/tháng.

Cùng với chính sách hỗ trợ của Tỉnh, UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh đã vận động các cơ quan đơn vị ở Thành phố tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn. Trong đó, các cơ quan đơn vị gồm: Cơ quan Thành ủy, Cơ quan khối dân, Cơ quan HĐND – UBND, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Bệnh viện Đa khoa thành phố và Chi cục Thuế khu vực Thành phố – Cẩm Xuyên, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu từ 1 đến 2 đối tượng.

Ngoài mức hỗ trợ của tỉnh là 270 ngàn đồng/tháng, các cơ quan đơn vị vận động từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho một đối tượng ở khu vực nông thôn là 450.000 đồng, khu vực thành thị là 650.000 đồng/tháng, giúp các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có nguồn thu nhập ổn định, có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhằm thực hiện mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 510.207
  Online: 3