Xã Thạch Hưng vừà tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2020-2025.

 

 

Năm năm qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thạch Hưng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đồng thời phát động sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Đi đầu là phong trào thi đua phát triển kinh tế, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích để phát triển sản xuất Nông nghiêp-Thủy sản, nhân rộng các mô hình kinh tế vườn, mô hình gia trại chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Thạch Hng đã thành lập trên 49 mô hình kinh tế có doanh thu từ 80 triệu đồng trở lên, có nhiều mô hình phát huy tốt hiệu quả sản xuất. Công nghiệp, TTCN, TM-DV có nhiều chuyển biến tích cực, trên địa bàn hiện có 52 hộ kinh doanh dịch  vụ.

Phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới được xã đặc biệt quan tâm, 5 năm qua xã đã xây dựng được 23 vườn mẫu, chỉnh trang 580 vườn hộ, phát triển 29 máy sản xuất bánh đa nem, 245 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, 7 doanh nghiệp, xây dựng 74 công trình lớn nhỏ, làm mới trên 16 km đường giao thông trục thôn, gần 5km đường ngõ xóm, trên 11 km rãnh thoát nước...

Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao có nhiều tiến bộ, các hoạt động được triển khai đồng bộ từ phường đến các tổ dân phố và cơ quan đơn vị, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, nội dung phong phú, chất lượng cao đã thu hút được số đông người hưởng ứng tham gia, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp.

Đối với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được duy trì và phát triển, 5 năm qua xã Thạch Hưng có 10 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh 57 hộ đạt cấp thành phố và 1.650 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Vinh danh, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước  giai đoạn 2015-2025.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 được xã Thạch Hưng xác định, thi đua, khen thưởng phải tiếp tục được đổi mới, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị xã Thạch Hưng đã vinh danh và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website