TPHT – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 -2020, cùng với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ và Nhân dân, sau 5 năm nhìn lại, bộ mặt đô thị thành phố Hà Tĩnh đã có những đổi thay diệu kỳ mà điểm mốc quan trọng đó là: Thành phố được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận đạt các tiêu chí đô thị loại II; Hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

Đến TP Hà Tĩnh hôm nay có thể thấy sự thay đổi diện mạo rõ rệt trên từng tuyến phố, những hàng cây xanh mướt đổ bóng xuống vỉa hè, những ngôi nhà bề thế khang trang, từng khu đô thị, khu dân cư sầm uất rực rỡ cờ hoa; sự đổi thay ấy được khắc họa rõ nét trên từng đường làng ngõ xóm...trên từng nét mặt hân hoan rạng rỡ của người dân.

Có thể nói rằng đây là một nhiệm kỳ mà Đảng bộ và nhân dân thành phố thu được nhiều thắng lợi mang tính bước ngoặt cả về xây dựng đô thị cũng như việc xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mục tiêu trọng yếu của Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tập trung chuyển dịch cơ cấu và phát triển mạnh các thành phần kinh tế, giữ vững ổn định; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố phải luôn nhận thức sâu sắc mục tiêu: “Xây dựng đô thị văn minh, thân thiện, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt; luôn là đơn vị đầu tàu trên các mặt công tác; xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; đạt đô thị loại II trong năm 2018”.

                      Lãnh đạo TP kiểm tra các mô hình phát triển kinh tế trong xây dựng NTM

Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ hiệu quả, trách nhiệm cao của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới,… diện mạo thành phố có khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nổi bật là được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận đạt các tiêu chí đô thị loại II; công nhận đơn vị hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.  Đây là sự cố gắng, nỗ lực cao, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2020 ước đạt trên 18.600 tỷ đồng, bằng 1,68 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020 tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 61,75%, công nghiệp - xây dựng chiếm 36,46%, nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 1,79%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 38,64 triệu năm 2015 lên 53,68 triệu đồng năm 2020, bằng 1,38 lần so với đầu nhiệm kỳ.

                                    Phát triển sản xuất TTCN ở thành phố Hà Tĩnh

Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,15%; giá trị sản xuất đến năm 2020 tăng 2,15 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng bình quân hàng năm đạt 11,58%. Các loại hình dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, nhất là lĩnh vực dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng...

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trường bình quân đạt 11%/năm, công nghiệp chiếm tỷ trọng 11,81% tổng giá trị sản xuất.

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện. Giá trị sản xuất bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 4,82%. Hoạt động chăn nuôi, trồng trọt tiếp tục được chú trọng và có bước phát triển, chiếm tỷ trọng cao.

Tổng thu ngân sách đạt 4.526 tỷ đồng, gấp 1,76 lần so với giai đoạn 2011-2015. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.231 tỷ đồng, tăng 65,3% so với giai đoạn 2011-2015. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc. Thành phố Hà Tĩnh là một trong những đô thị đầu tiên huy động thành công nguồn lực trong nhân dân để thảm nhựa hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị. Tổng nguồn lực huy động từ năm 2016 đến nay đạt trên 8.900 tỷ đồng, bằng 179% so với Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực đề ra, trong đó nguồn xã hội hoá từ Nhân dân, doanh nghiệp đạt 80% tổng nguồn lực huy động.

Phong trào ra quân làm đường giao thông thảm nhựa, nét nổi bật trong thực hiện chủ trương xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II

Chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện hiệu quả. Hạ tầng thiết yếu ở thôn, xã được xây dựng, nâng cấp, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đến nay, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đảng viên và cán bộ đảng, chính quyền được thực hiện thường xuyên; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tuyên truyền miệng. Công tác thông tin, tuyên truyền được coi trọng và chủ động nắm, phản ánh dư luận xã hội. Đặc biệt tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quyết tâm xây dựng thành phố Hà Tĩnh “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây dựng hình ảnh “Người Thành Sen Văn minh – Thân thiện” đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương; trong đó lựa chọn những công việc trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố đã tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời sơ kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, nổi bật là những gương điển hình tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ngõ xóm, hệ thông camera an ninh, tham gia chỉnh trang, giữ gìn trật tự đô thị... 

                                 Nhiều tuyến đường được chỉnh trang văn minh, xanh, sạch, đẹp

Công tác xây dựng tổ chức đảng được tăng cường. Đảng bộ coi trọng. Điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 326 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Kết nạp 559 đảng viên; cử 29 cán bộ đào tạo Cao cấp LLCT (hệ tập trung 5, không tập trung 24). Phối hợp xác nhận 229 cán bộ có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị....

Kiểm tra 168 lượt đảng viên và 328 lượt tổ chức đảng; Giám sát 149 lượt đảng viên và 192 lượt tổ chức đảng . Ủy ban kiểm hai cấp đã kiểm tra 172 lượt tổ chức đảng; giám sát 141 lượt đảng viên và 132 lượt tổ chức đảng ; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 đảng viên và 3 tổ chức đảng.. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 54 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuôc với 8.006 đảng viên.

Các quy định về nêu gương được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị và có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu được các cấp ủy, chính quyền.

 

 

                             Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh kiểm tra chỉ đạo phát triển sản xuất

Quá trình thực hiện các mục tiêu luôn coi trọng sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong công tác; phân rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cấp ủy viên, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm và hình thành lề lối, tác phong làm việc khoa học của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành và kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân vi phạm.

5 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người dân. Hy vọng rằng nhiệm kỳ 2020-2025 thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động tốt các nguồn lực để xây dựng thành phố thông minh, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn xứng đáng là một thành phố đáng sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 351.130
  Online: 32