TPHT- Thực hiện Công điện số 10 của UBND tỉnh và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất Hè thu 2020, những ngày qua, bà con nông dân TP Hà Tĩnh đã tập trung ra đồng gieo cấy các diện tích lúa Hè thu 2020 nhằm đảm bảo theo lịch thời vụ đã đề ra.

                     Kiểm tra nguồn nước phục vụ cho vụ sản xuất Hè Thu ở thành phố Hà Tĩnh

Bước vào vụ sản xuất năm 2020, cũng như nhiều địa phương khác, sản xuất nông nghiệp của thành phố Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với tinh thần vừa chống dịch vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất, thành phố Hà Tĩnh đã dành được những thắng lợi tích cực ngay từ vụ sản xuất đầu năm.

Sau khi hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ Xuân, bà con nông dân thành phố Hà Tĩnh đã  bắt tay ngay vào làm đất gieo trỉa lúa Hè Thu.

Theo kế hoạch, vụ Hè thu năm nay, thành phố Hà Tĩnh gieo trồng gieo trồng 1.267 ha lúa và rau màu các loại, trong đó diện tích lúa 1.138 ha

 Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, thành phố đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, trong đó tập trung vào các giải pháp phòng, chống hạn, chống úng cho cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hợp lý, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất; tiếp tục rà soát, quy hoạch, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp...

Quán triệt chỉ đạo của thành phố về tập trung triển khai kế hoạch sản xuất Hè thu đảm bảo đúng lịch thời vụ nhằm phòng tránh mưa bão vào cuối vụ, những ngày qua, các địa phương đã tập trung vận động bà con nông dân huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra đồng hoàn thành việc gieo cấy các diện tích lúa.

                       Chuẩn bị mạ để xuống cấy của bà con nông dân thành phố

Là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp khá lớn, vụ hè thu năm nay,  xã Đồng Môn gieo cấy 166 ha lúa. Để  đảm bảo vụ sản xuất dành thắng lợi, chính quyền phường đã  tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân ra đồng thu hoạch vụ Xuân đến đâu triển khai sản xuất Hè thu đến đó đồng thời  áp dụng các giải pháp kỹ thuật như cơ cấu giống đảm bảo chất lượng và phù hợp với chất đất, đầu tư  phân bón, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh. Nhờ vậy, đến thời điểm này, Đồng Môn đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy các diện tích lúa Hè thu và đang độc thúc sản xuất gần 1 ha dưa hấu vụ Hè thu. Đây là địa phương có diện tịch lúa Hè thu sản xuất vượt kế hoach đề ra.

                            Bà con nông dân xã Đồng Môn ra đồng gieo cấy lúa Hè Thu

Đến thời điểm này, toàn thành phố đã gieo cấy được gần 900 ha lúa hè thu, đạt 80% kế hoạch đề ra. Hiện tại  vẫn còn nhiều địa phương như xã Thạch Hưng, Thạch Trung, Thạch Quý do ở cuối nguồn nước nên việc triển khai gieo cấy lúa Hè Thu gặp khó khăn dẫn đến tiến độ sản xuất chậm so với lịch thời vụ. Một số đơn vị  diện tích  gieo cấy  đạt chưa đạt 50% kế hoạch. Cùng với các chính sách như hỗ trợ  và nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, hiện chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo và vận động bà con tranh thủ ra đồng gieo cấy xong các diện tịch lúa Hè thu theo kê hoạch đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Hè thu, UBND thành phố Hà Tĩnh đang chỉ đạo các phường, xã tập trung chỉ đạo huy động tối đa máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, tập trung gieo cấy lúa Hè thu theo lịch thời vụ. Tập trung thực hiện hết diện tích kế hoạch sản xuất lúa Hè thu đồng thời tiến hành thu hoạch lạc vụ Xuân đúng tiến độ; đôn đốc bà con sản xuất rau, màu vụ Hè thu 2020 đạt chỉ tiêu kế hoạch, gắn với thực hiện sản xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất đảm bảo an toàn nông sản; phối hợp với trung tâm ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố thống kê, nghiệm thu các mô hình sản xuất, triển khai các mô hình mới đúng quy trình kỹ thuật. UBND thành phố cũng giao cho phòng Kinh tế, Trung tâm ƯDKHKT& và Bảo vệ cây trồng vật nuôi chỉ đạo các phường-xã nghiêm túc nội dung Công điện số 10 của UBND tỉnh và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất Hè thu 2020; tăng cường công tác bám nắm cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỷ thuật trong sản xuất; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Cùng với gieo cấy hết diện tích lúa, thành phố cũng tiến hành xuống giống tôm vụ Hè Thu năm 2020 và tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật cho người dân

Với những dự báo  có nhiều bất lợi về thời tiết, hiện bà con nông dân thành phố Hà Tĩnh đang tranh thủ ra đồng hoàn thành việc gieo cấy các  diện tích còn lại, đồng thời chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh với quyết tâm dành một vụ sản xuất thắng lợi.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.101
  Online: 37