TPHT- Sáng ngày 9 tháng 6, phường Nam Hà tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015- 2020. Đây là đơn vị đầu tiên được thành phố Hà Tĩnh chọn làm điểm tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định 281. Tới dự có ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

 

Nam Hà là địa phương có truyền thống hiếu học,  trình độ dân trí cao. Những năm qua, thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án”Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố, Hội Khuyến học phường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ đến cộng đồng và người dân, đồng thời chọn 2 tổ dân phố là Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3 làm điểm để xây dựng mô hình xã hội học tập.

Đồng chí Trần Xuân Sơn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội khuyến học phường phát biểu tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hằng năm phường Nam Hà rà soát để công nhận các gia đình đạt danh hiêu gia đình học tập. Đến thời điểm này, phường Nam Hà có 1822/1896 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt tỷ lệ 96%; 8/8 tổ dân phố được công nhận Cộng đồng học tập; 3 trường học đạt danh hiệu học tập.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các tổ dân phố, trường học và các gia đình đã chia sẽ những kinh nghiệm hay về xây dựng phong trào xã hội học tập, coi đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội để quan tâm chăm lo đến công tác nâng dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân tài cho quê hương đất nước .

Biểu dương 5 tập thể gồm: Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, trường tiểu học, trường THCS đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015- 2020

                                     Biểu dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Cũng nhân dịp này, phường Nam Hà biểu dương 5 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015- 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website