TPHT- UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn Luật tiếp cận thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin – truyền thông. Tới dự có đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, cán bộ công chức văn hóa thông tin, tư pháp các phường, xã và chủ các đại lý Internet, điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn .

Đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh nhấn mạnh sau khi được tiếp thu các nội dung tại lớp tập huấn, các phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị và các phường, xã thực hiện tốt công tác truyền thông nhà nước, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật

Tại lớp tập huấn, các học viên đã cung cấp các thông tin, các quy định của pháp luật trên lĩnh vực thông tin – Truyền thông và các kỷ năng truyền thông nhà nước. Quán triệt những nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin; các quy định của Chính phủ về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; định hướng thông tin trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Thông tin báo chí xuất bản, Sở Thông tin truyền thông truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin và Công tác truyền thông nhà nước

Cũng tại lớp tập huấn, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Sở Thông tin – Truyền thông Hà Tĩnh truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ internet; dịch vụ trò chơi điện từ công cộng trên địa bàn; các quy định của nhà nước về sử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử vv…

Thông qua đợt tập huấn nhằm trang bị những kiển thức, kỷ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – thông tin truyền thông ở thành phố cũng như ở phường, xã và chủ các đại lý Internet thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trên lĩnh vực thông tin – truyền thông trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website