TPHT- Phường Thạch Quý vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Trong những năm qua,  phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được phường Thạch Quý triển khai thực hiện sâu rộng trên mọi lĩnh vực, góp phần  hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh đã tạo được những chuyển biến tích cực, phường đã huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng phường Thạch Quý đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2019.

Trong phát triển kinh tế, phường Thạch Quý chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng. Tổng giá trị trong 5 năm qua đạt 736 tỷ đồng /435 tỷ đồng, đạt 121 %, tăng  21 % so với kế hoạch. Xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, quan tâm xây dựng  thành công 7 vườn mẫu đạt chuẩn  và đang tiếp tục xây dựng 15 vườn mẫu theo kế hoạch. Mô hình trồng hoa, cây cảnh tiếp tục có bước phát triển; khai thác tốt diện tích đất vườn, nâng cao thu nhập từ kinh tế VAC. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt 20,25 tỷ đồng. Văn hóa xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Mai Linh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Thành ủy phục trách địa bàn phường Thạch Quý phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, phường Thạch Quý cũng đã triển khai phong trào trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025,  trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại dich vụ, đa dạng hóa các ngành nghề; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị, nâng cáo chất lượng các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu 70% tuyến đường, ngõ phố được thảm nhựa, nâng cao chất lượng các danh văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,18%.

               Phường Thạch Quý khen thưởng các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020

Cũng tại hội nghị lần này, phường Thạch Quý đã vinh danh 9 tập thể và 38 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website