Sáng ngày 02/6/2020, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo NQ 24 của HĐND thành phố khóa XX và thí điểm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Quang Đức –Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện quy định đơn giá theo Nghị quyết  24 của HĐND thành phố, thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các phường xã và đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác đảm bảo VSMT cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện các qui định về  thu phí thu gom, xử lý rác thải. Qui định đơn giá được triển khai theo 3 giai đoạn gồm: Giai đoàn 1 từ năm 2018 đến hết năm 2019, áp dụng mức giá bằng 40-70% mức giá của tỉnh; Giai đoạn 2 áp dụng cho năm 2020, mức giá từ 75-80% mức giá của tình; Giai đoạn 3 từ năm 2021 trở đi, áp dụng mức giá bằng 100% mức giá của tỉnh. Đến nay, các phường xã trên địa bàn đã cơ bản thực hiện việc thu phí thu gom xử lý rác theo đơn giá mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những tháng đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện đơn giá dịch vụ thu gom rác thải  vẫn còn đạt thấp, nhất là đối với đối tượng kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn theo kế hoạch số 103 của UBND thành phố cũng gặp không ít khó khăn.  Hiện tại công tác phân loại rác tại nguồn đã được triển khai  thí điểm tại 4 phường gồm Bắc Hà, Nam Hà, Tân Giang, Trần Phú. Bước đầu  đã có 70 % chủ nguồn thải thực hiện đúng quy định. Theo kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo, việc phân loại rác tại nguồn sẽ được duy trì  tại các phường điểm và nhân rộng ra các phường xã còn lại .

Hội nghị đã tập trung làm rõ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhất là việc áp dụng thu phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác theo đơn giá mới; khả năng đáp ứng về phương tiện vận chuyển đối với việc phân loại rác và các phương án thu gom, phân tách rác tại nguồn đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm  thực hiện có hiệu quả  việc thực hiên đơn giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải  theo NQ 24 của HĐND thành phố và thí điểm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Đức – Phó chủ tịch UBND thành phố đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình  triển khai thực hiện đơn giá dịch vụ và phân loại rác tại nguồn  đó là ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì nguyên nhân chủ quan là  một số địa phương, đơn vị còn thiếu quyết liệt công tác lãnh đạo chỉ đạo  thực hiện; chưa có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời đối với những trường hợp vi phạm; công tác tuyên truyền  còn nhiều hạn chế; sự phối kết hợp giữa các ban ngành, địa phương chưa tốt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và việc chi trả các chi phí đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Các đơn vị được giao trách nhiệm tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung bộ thu giá dịch vụ đảm bảo công khai, công bằng theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tham mưu cho UBND thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.192
  Online: 36