Trong 2 ngày 27-28/5, Đảng bộ xã Đồng Môn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí Dương Tất Thắng Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lương Quốc Tuấn-Ủy viên BTV- Phó Bí thư TT Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Quý-Ủy viên BTV Thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố đã tới dự.

   

                                                                   Toàn cảnh đại hội

 Đảng bộ xã Đồng Môn được thành lập ngày 21/11/2019 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Thạch Đồng và Đảng bộ xã Thạch Môn. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ có 370 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, nay là xã Đồng Môn đã nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nổi bật là tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 293,75 tỷ đồng, tăng 59,18% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người từ 26,6 triệu đồng năm 2015 lên 37,9 triệu đồng/người/năm ( năm 2019), tăng 42% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt 32,17 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu nhiệm kỳ; thương mại dịch vụ đạt 131,63 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2015. Đặc biệt, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được xã tập trung cao độ, qua 5 năm thực hiện xã vận động trên 600 hộ dân hiến gần 13.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân đóng góp trên 14 tỷ đồng xây dựng 35 công trình  phúc lợi trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đã kết nạp thêm 36 đảng viên mới, sáp nhập từ 11 thôn xuống 9 thôn và kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Môn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là phong trào hiến đất, huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng chí khẳng định: Sau sáp nhập, xã Đồng Môn là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phát trong phát triển kinh tế- xã hội, nhất là khi xã có lợi thế về con người Đồng Môn trí tuệ, cần cù, linh hoạt. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đồng Môn phải phát huy tinh thần dân chủ, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng nông thôn mới; ứng dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, tiểu thủ công nghiệp, TMDV; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đồng Môn, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 28 chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

              Công tác bầu cử được Đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm.

               BCH Đảng bộ xã Đồng Môn khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025  nhận nhiệm vụ

          Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Môn khoá I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15  đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website