Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền thành phố, Đảng bộ và nhân dân phường Nam Hà đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát trien kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thành công đề án xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị .

Trong 5 năm từ 2015-2020, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ phường đến tổ dân phố đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận người dân về quan điểm, chủ trường, chính sách của Đảng, nhà nước và phát động phong trào thi đua thực hiện các  nhiệm vụ của địa phương bằng nhiều chương trình cụ thể, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ các phong trào thi đua  như xây dựng phát triển kinh tế, thi đua thực hiện các tiêu chí văn hóa xã hội; thi đua thực hiện nhiệm vụ QP-AN; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cải cách hành chính và các phòng trào thi đua trong tổ chức đoàn thể đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực  vào thành tích chung của địa phương.

Ông Trần Xuân Sơn, Chủ tịch UBND phường Nam Hà, trình bày báo cáo điển hình tiên tiến của phường tại Hội nghị

                                  Các đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến phường Nam Hà

          Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Tại hội nghị  điển hình tiên tiến toàn phường giai đoạn 2020- 2025, phường Nam Hà đã tiến hành tôn vinh, khen thưởng 8 tập thể và 77 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020,  đồng thời phát động phong trào thi đua  yêu nước giai đoạn mới  với mục tiêu:  Nâng cao chất lượng các tiêu chí phường văn minh đô thị, quyết tâm xây dựng phường Nam Hà trở thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu, phát triển bền vững./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
PHÁT THANH THÀNH PHỐ
 Liên kết website