TPHT- Sáng ngày 25/5, phường Tân Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mai Linh, UV BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của phường Tân Giang bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh.

Trên lĩnh vực kinh tế, hiện phường có 103 doanh nghiệp, 490 cơ sở cá thể sản xuất, thương mại, dịch vụ, giải quyết việ làm cho hàng ngàn lao động. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị được quan tâm triển khai thực hiện ...Các phong trào thi đua thực hiện các tiêu chí văn hóa xã hội, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị được tập trung cao. Từ năm 2017 phường Tân Giang đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn phường đã huy động 71 tỷ đồng xây dựng phường văn minh đô thị, trong đó nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng.

Công tác chăm lo chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn  được thực hiện hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng không ngừng được đổi mới, góp phần xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể đã được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, hội viên, nhân dân hưởng ứng tích cực.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, phường Tân Giang yêu cầu mỗi ngành, đoàn thể, tổ dân phố chủ động phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tạo khí thế thi đua bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, phường Tân Giang đã tôn vinh khen thưởng 12 tập thể và 36 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phường giai đoạn 2015-2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website