TPHT-Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức phiên họp thứ 35, các đồng chí Dương Tất Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy, Trịnh Văn Ngọc-TUV-Phó Bí thư thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố đã tới dự. Đồng chí Nguyễn Văn Quý-Ủy viên BTV Thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Đức Danh-Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

         

Tại phiên họp các đại biểu đã nghe thông qua dự thảo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; dự thảo chương trình giám sát, khảo sát của HĐND thành phố năm 2021; dự thảo thông báo kết quả giám sát thực hiện bình xét, công nhận gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị van hóa năm 2017-2019 trên địa bàn thành phố.

          Thực hiện NQ 63/NQ-HDND thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2020 dự kiến trong 2 ngày, từ ngày 9-10/7/2020. Nội dung kỳ họp bao gồm: Xem xét các tờ trình, báo cáo, dự thảo NQ của UBND thành phố; Xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố; báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn…

          Về kế hoạch chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021 với các nội dung giám sát: Giám sát công tác quản lý nàh nước về giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố, thời gian từ năm 2017 đến năm 2020; giám sát kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 và chương trình mục tiêu trên địa bàn thành phố; giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn tại các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021; giám sát tình hình xét xử của TAND; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKS nhân dân từ năm 2018-2020…

          Đối với dự thảo thông báo kết quả giám sát thực hiện bình xét, công nhận gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa năm 2017-2019 trên địa bàn thành phố, nhìn chung công tác chỉ đạo triển khai thực hiện hàng năm đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Kết quả năm 2017 toàn thành phố có 22.542 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu HĐND thành phố giao; Năm 2018 có 23.089  hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu HĐND thành phố giao; Năm 2019 có 24.517 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 105% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 285.409
  Online: 24