TPHT- Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Thạch Quý tổ chức nghiệm thu, thả giống mô hình nuôi thương phẩm tôm càng xanh trong ao đầu tiên tại thành phố Hà Tĩnh.

                            Kiểm tra chất lượng tôm giống đươc nhập về từ tỉnh Bến Tre

Thực hiện chủ trương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những giống có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế vào trong nuôi trồng thủy sản, Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khảo nghiệm và đưa vào thực hiện mô hình nuôi tôm càng xanh bằng hình thức bán thâm canh trong ao đất do ông Nguyễn Như Tịnh làm chủ mô hình, với quy mô  1ha tại vùng nuôi trồng thủy sản Đồng Voi, Tổ dân phố Đông Quý, phường Thạch Quý.

                   10 vạn con tôm càng xanh đã được thuần trước khi thả xuống ao nuôi

Sau khi kiểm tra chất lượng con giống, Trung tâm Ứng dụng KHKT phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố, UBND phường Thạch Quý và gia đình ông Nguyễn Như Tịnh đã tiến hành thả trên 10 vạn con tôm càng xanh xuống ao nuôi.

Sau khi thả tôm giống, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố đã cử cán bộ Trung tâm trực tiếp hỗ trợ về kỷ thuật, hướng dân quy trình chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh để bảo cho tôm phát triển tốt.  Thành phố Hà Tĩnh cũng hỗ trợ 50% tôm giống, thức ăn, đồng thời tập huấn chuyển giao tiến bộ kỷ thuật  cho hộ nuôi theo cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế để mô hình phát huy hiệu quả, nhằm hướng tới mục tiêu nhân rộng mô hình nuôi tôm càng xanh trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 554.365
  Online: 15