TPHT- Đồng chí Dương Tất Thắng- UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy vừa đi kiểm tra chỉ đạo phát triển sản xuất tại xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo một số phòng ban thành phố.

Đồng Môn là  xã vừa mới được sáp nhập, diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá lớn, nhất là diện tích đất màu, trong những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Môn đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch một số cây trồng vật nuôi, đưa giống mới vào trong sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, xã Đồng Môn có tiềm năng lợi thế có nhiều diện tích ao hồ mặt nước, theo ước tích toàn xã có 56 ha diện tích ao hồ mặt nước, trong đó có nhiều hồ chứa nước ngọt, vừa phục vụ sản xuất, vừa có thể cải tạo đưa vào phát triển các dịch vụ thương mại.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá cao những tiềm năng lợi thế của địa phương là địa bàn ven đô,  có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ du lịch. Đặc biệt là những diện tích ao hồ mặt nước trên địa bàn ngoài làm tốt các chức năng phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Đồng Môn cần có chương trình kế hoạch để phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được để có định hướng trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển thương mại dịch vụ.

Đồng thời thực hiện tốt cơ chế chính sách tích tụ ruộng đất, kêu gọi các nguồn lực đầu tư tạo thành các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, cải tạo cảnh quan môi trường và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 554.339
  Online: 17