TPHT- Thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, thành phố Hà Tĩnh đã triển khai chi trả kịp tiền hỗ trợ cho những đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng được nhân dân đánh giá cao. Đây sẽ là những kinh nghiệm để thành phố tiếp tục thực hiện sự hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại trong thời gian tiếp theo.

 

Phường Nam Hà là địa phương đầu tiên được thành phố Hà Tĩnh chọn làm điểm tổ chức thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch covid 19 vào ngày 29/4. Theo đó, bốn nhóm đối tượng đã được phường Nam Hà lập danh sách, thẩm định và được UBND thành phố phê duyệt gồm: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo. Nhóm đối tượng này được nhận tiền hỗ trợ ba tháng và nhận một lần theo quy định.

Qua rà soát, lập danh sách, phường Nam Hà đã tiến hành chi trả cho 453 đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo được hưởng trợ cấp, với số tiền hơn 626 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận nguồn tiền hỗ trợ từ thành phố, ngay trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4, phường đã hoàn thành việc chi trả kịp thời cho các đối tượng. Riêng đối với những trường hợp già cả, ốm đau chính quyền phường giao cho cán bộ các khối phố trao trực tiếp tại nhà. Chủ trương hỗ trợ của chính phủ cũng như việc chi trả kịp thời của địa phương được người dân đánh giá cao.

Xã Thạch Trung là đơn vị có số đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhiều nhất ở thành phố Hà Tĩnh trong đợt này với 909 đối tượng, số tiền hỗ trợ 975 triệu đồng. Thời gian qua xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tinh thần nghị quyết 42 cũng như chủ trương chung của Chính phủ, đồng thời tiến hành rà soát, lập danh sách, công khai đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ. Nhờ vậy việc chi trả của địa phương diễn ra an toàn, nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng.

Thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24-4, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 980 chỉ đạo các phường xã và Phòng Lao động, Thương binh Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục thuế khu vực thành phố-  Cẩm Xuyên triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong các nhóm đối tượng được hỗ trợ thì bốn nhóm đối tượng: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hộ nghèo; hộ cận nghèo, được các địa phương cập nhật hàng tháng nên việc lập danh sách thuận lợi và nhanh chóng; chỉ phải rà soát, đối chiếu, sàng lọc để tránh trùng lặp một người có thể thuộc hai hoặc ba nhóm đối tượng. Kết quả toàn thành phố có 8.273 người thuộc bốn nhóm đối tượng này được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, thành phố chỉ đạo các địa phương tổ chức chi tiền trực tiếp cho các đối tượng được hưởng tại trụ sở UBND xã, phường; còn những người già yếu, neo đơn không thể đi nhận thì địa phương cử cán bộ tới tận nhà trao trực tiếp cho các đối tượng. Ngoài ra, để bảo đảm đúng đối tượng, công bằng và được giám sát chặt chẽ, danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ đều được niêm yết công khai tại cộng đồng dân cư.

Trên tinh thần đó, ngày 30/4, mặc dù giữa dịp nghỉ lễ nhưng tất cả 15/15 phường xã đã đồng loạt tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng này. Đặc biệt, với tinh thần chi trả kịp thời nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc tinh thần chống dịch nên một số phường xã đã chia nhóm đối tượng và thời gian chi trả tại Hội trường UBND và thực hiện giản cách xã hội; một số phường xã bố trí chi trả theo từng thôn, tổ dân phố...Hiện tại cơ bản toàn thành phố đã hoàn thành chi trả hỗ trợ đợt 1, chỉ còn lại 48 đối tượng do đi vắng không có mặt tại địa phương nên chưa nhận tiền.

 Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, các nhóm đối tượng: người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/1 năm đều trong diện được hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Hiện nay thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng tổng hợp, thống kê, lập danh sách trình cấp có thẩm quyền thẩm định để UBND thành phố phê duyệt và tiến hành chi trả trong thời gian sớm nhất.

  Việc thành phố Hà Tĩnh triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống của những đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất kinh doanh.        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 285.468
  Online: 28