Thành phố vừa triển khai thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho những dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19

Thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, trong đợt này, thành phố Hà Tĩnh có 8.273 người thuộc 4 nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo, với tổng số tiền 10.071.500.000 đồng. Trong đó người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ thêm 500.000đồng người/tháng; Các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả 1 lần. Đây là số tiền nằm trong gói hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19 của Chính phủ, với tổng số tiền dự kiến trên 62.000 tỷ đồng.

Để kịp thời chi trả cho các đối tượng, UBND Tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định cấp ứng kinh phí với số tiền hơn 221 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19  từ nguồn dự trữ tài chính và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, nhằm kịp thời cấp về cho các huyện thị, thành phố hỗ trợ cho các đối tượng.  Ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí  tạm ứng của tỉnh, Thành phố Hà Tĩnh đã triển khai chi trả cho cho các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong ngày 30 tháng 4. Những trường hợp già cả, tàn tật không đến trực tiếp đến nhận được, các phường xã đã bố trí cán bộ đến tận từng hộ gia đình để trao cho các đối tượng.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 285.535
  Online: 27