Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2020., BBT xin giới thiệu Thể lệ cuộc thi như sau.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, yêu cầu

  1.1. Tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

  1.2. Tuyển chọn, trao giải cho tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về nội dung, có hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao góp phần động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

  2.1. Giải thưởng Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2020 được trao cho cá nhân tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

  2.2. Tác phẩm dự thi là tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh kể từ 01/04/2019 đến 06/5/2020 viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là tác phẩm báo chí).

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  3. Tác giả và tác phẩm

  3.1. Tác giả: Bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cộng tác viên, thông tin viên có tác phẩm xuất sắc đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

  3.2. Tác phẩm: Tác phẩm báo chí xuất sắc là những tác phẩm đảm bảo tính chính trị tư tưởng, tính chính xác, thuyết phục, có tính phát hiện, có hiệu quả xã hội cao, có nội dung phát hiện, phản ánh gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, biển đảo, lao động sản xuất, kinh doanh, vượt khó làm giàu trên địa bàn tỉnh; những tấm lòng nhân ái, hảo tâm, những gương dũng cảm trên các mặt trận; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong phòng chống dịch Covid-19, trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh.

  Tác phẩm báo chí phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội (không xét các tác phẩm thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ); chưa đạt giải tại các cuộc thi hoặc xét, chấm giải từ cấp Sở, ngành trở lên, gửi tham dự vòng sơ loại, vòng chung khảo để tổ chức chấm, tuyển chọn các tác phẩm đạt giải. Giải được tổng kết, trao thưởng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6).

Lưu ý: Ban tổ chức Cuộc thi được toàn quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để tuyên truyền; không trả lại bản thảo tất cả các tác phẩm mà tác giả gửi dự thi.

  4. Cơ cấu giải thưởng, mức tiền thưởng

4.1. Cơ cấu giải thưởng: Căn cứ vào số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức giải tham mưu xem xét quyết định.

4.2. Mức tiền thưởng

- Giải A: 5.000.000 đ

- Giải B: 4.000.000 đ

- Giải C: 3.000.000 đ

- Giải khuyến khích: 1.000.000 đ

  Trong trường hợp các loại hình báo chí không đủ số lượng để chấm và trao giải thì các tác phẩm sẽ được chấm theo khung chấm chung của Ban Tổ chức giải để trao thưởng.         

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động (công bố Thể lệ) cho đến hết ngày 06/5/2020 (tính theo dấu bưu điện).

  2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 66 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.686.586

Lưu ý: Ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2020. Tác giả, nhóm tác giả dự thi cần ghi rõ địa chỉ và số điện thoại ngoài bì đựng bài dự thi để Ban Tổ chức thuận tiện liên lạc.

Đối với các tác phẩm báo điện tử, các tác phẩm phát thanh, truyền hình có dung lượng nhỏ có thể gửi bằng file nén về địa chỉ: giaibaochinguoitotviectot@gmail.com (chủ đề của thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi báo chí viết về gương người tốt, việc tốt).

3. Thời gian công bố và trao giải: Cuộc thi sẽ được công bố và trao giải trong dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6); Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Thời gian cụ thể tổ chức trao giải, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.

4. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, các Chi hội nhà báo thuộc Hội Nhà báo Hà Tĩnh tuyên truyền phổ biến Thể lệ cuộc thi, động viên, tạo điều kiện để hội viên, phóng viên tham gia góp phần cho cuộc thi có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website