TPHT- Trong những năm qua, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ xã Thạch Hạ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trong mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra, xây dựng xã Thạch Hạ đạt xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên ở Thành phố Hà Tĩnh và đang hướng tới xây dựng xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu bền vững đầu tiên ở thành phố Hà Tĩnh.

Ban chấp hành Đảng bộ xã luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện và đã đạt được những thành quả khá nổi bật trên các lĩnh vực; Kinh tế có bước tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên. 

Một trong những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hạ đạt được trong nhiệm kỳ qua đó là cấp ủy chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao  thu nhập cho người dân. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã Thạch Hạ đã lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cấu cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ xây dựng, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo. Đến nay, tỷ trọng sản xuất các ngành nghề sản xuất CN-TTCN, Thương mại, xây dựng trên địa bàn chiếm 83%, Nông nghiệp còn 17%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng người/năm, tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

                Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ kiểm tra mô hình sản xuất Dưa trong nhà lưới

Trong sản xuất nông nghiệp, trong 5 năm qua, xã Thạch Hạ đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mổi mới hình thức tổ chức ản xuất, xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đến nay, xã Thạch Hạ đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả cao, trong đó có 29 mô hình sản xuất kinh doanh cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm đã thu hút hàng trăm lao động trên địa bàn, với thu nhập ổn định. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, xã Thạch Hạ lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất TTCN, Thương mại dịch vụ. Đến nay, toàn xã có 550 hộ sản xuất TTCN, Thương mại dịch vụ, tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ; Xã cũng đã thành lập được 4 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và 7 doanh nghiệp, nâng  tổng số lên 33 doanh nghiệp và hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT, thực hiện liên doanh liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bước đầu đã hình thành một số ngành nghề có thế mạnh của địa phương như sản xuât mộc, dịch vụ vật liệu xây dựng vận tải, cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm, phân bón. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn cũng đã phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương phát triển một số ngành hàng dịch vụ như mở các nhà hàng kinh doanh hải sản làm ăn có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nhiều mô hình phát triển sản xuất, thương mại dịch vụ góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn

Thực hiện chủ trương nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh về xã hội hóa huy động nguồn lực, xây dựng thành phố đạt đô thị loại II, xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua, xã Thạch Hạ tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương, của tỉnh và vận dụng tốt các cơ chế chính sách của thành phố cùng với huy động từ nguồn lực xã hội hóa đóng góp của các doanh nghiệp, con em xa quê và nhân dân để đầu tư xây dựng nhiều công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn, với tổng số kinh phí đầu tư cho các công trình là 107 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa 25,24 tỷ đồng,  làm mới được 16,2Km đường trục thôn, ngõ xóm; 23Km rãnh thoát nước, trồng được 34Km hàng rào xanh; chuẩn hóa được 2,8Km đường trục chính nội đồng để đảm bảo cho xe cơ giới ra các vùng sản xuất. Bên cạnh đó, xã Thạch Hạ cũng huy động các nguồn lực để chỉnh trang nâng cấp các nhà văn hóa thôn, sân chơi thể thao, lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời, xây dựng các tiểu công viên vv...

Những tuyến đường trục chính của thôn được chỉnh trang khang trang sạch đẹp. Ảnh đường trục thôn Liên Hà

Các hoạt động văn hóa thể thao cũng được Đảng bộ xã Thạch Hạ hết sức quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ qua, xã Thạch Hạ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với đề án “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”. Vận động nhân dân tham gia nhiều hoạt động thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

                              Hội người cao tuổi thôn Liên Nhật tập dưỡng sinh 

Công tác giáo dục đào tạo cũng đạt được những kết quả khá toàn diện; Trong nhiệm kỳ qua, cơ sở vật chất các trường học luôn được quan tâm đầu tư; Trường THCS Quang Trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn; Trường TH giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Việc chăm sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cấp ủy chính quyền quan tâm đúng mức. Xã duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đội ngũ y bác sỹ Trạm y tế xã có trình độ năng lực, chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện theo đúng kế hoạch. Việc thực hiện chính sách người có công và quan tâm chăm lo đến đời sống cho hộ nghèo gia đình chính sách, đảm bảo công tác an sinh xã hội được cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể hết sức quan tâm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường còn 9 hộ chiếm tỷ lệ 1,02%.

Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, Hằng năm, Ban chấp hành Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung xây dựng lực lượng trung đội nòng cống xã đảm bảo số lượng và chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an xã luôn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thường xuyên tuần tra bảo vệ các ngày lễ tết, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã xuống địa bàn nắm bắt tình hình an ninh trật tự

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có trọng tâm trọng điểm để nâng cao chất lượng 20 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đã làm thay đổi toàn tiện về cơ sở hạ tầng, hoạt động kinh tế, đời sống tinh thần của người dân. Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu có những lúc trở thành cao trào, tạo sức lan tỏa rộng khắp, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho xây dựng kêt cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các mô hình vườn mẫu. Năm 2019, xã Thạch Hạ đạt xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên ở Thành phố Hà Tĩnh, 6/11 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thành công 27 mô hình vườn mẫu, trong đó 16 vườn đạt chuẩn, đã góp phần cùng với thành phố hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

                                                  Khu dân cư NTM kiểu mẫu Thôn Liên Nhật 

Có được những Thành quả như hôm nay là nhờ trong suốt cả nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thạch Hạ đã không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền và sự và cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể, đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ xã luôn chọn đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng các Nghị quyết và chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách quyết liệt, nhờ vậy đem lại hiệu quả cao đã tạo được những dấu ấn khá rõ nét trên các lĩnh vực.

               Lãnh đạo xã đi kiểm tra xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân  xã Thạch Hạ tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động sáng tạo trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, “xây dựng xã Thạch Hạ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu bền vững” và hướng tới trở thành phường trong tương lai.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 187.704
  Online: 22