TPHT- Sáng ngày 18/3, các đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Phan Ngọc Long, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cùng chủ trì hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hà nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đến nay, Đảng ủy phường Bắc Hà đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị BCH Đảng bộ khóa XI trình đại hội khóa XII; Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ khóa XI; đề án nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình chỉ đạo; chương trình đại hội, chủ đề tham luận…Đảng bộ phường cũng đã triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội với nhiều công trình phần việc thiết thực....Dự kiến Đại hội sẽ tổ chức trong các ngày 7 và 8/4/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu BTV Thành ủy đã  góp ý, bổ sung vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ lần thứ XI trình Đại hội; đề án chuẩn bị nhân sự; chương trình tổ chức Đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…Đặc biệt, góp ý vào báo cáo chính trị của Đại hội, nhiều ý kiến đại biểu phân tích tiềm năng, thế mạnh, khơi gợi giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của phường. Trong phần nhiệm vụ giải pháp cần đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo từ phường đến tổ dân phố, tạo đột phá trong quản lý trật tự đô thị, cân nhắc tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bổ sung chỉ tiêu xây dựng phường Văn minh đô thị kiểu mẫu. Chú trọng các giải pháp cho công tác xây dựng Đảng, làm rõ các bộ chỉ tiêu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu...

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy để nghị Đảng bộ phường Bắc Hà căn cứ điều kiện thực tế  và tiền năng, lợi thế trên địa bàn để xây dựng báo cáo có nội dung, bố cục gọn, rõ, gắn kết được các nội dung, xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trong tâm của thành phố với tình hình thực tiễn của phường. Phải xây dựng chủ đề Đại hội đảm bảo các thành tố, trong đó chú trọng nội dung xây dựng phường đạt văn minh đô thị kiểu mẫu.

Đồng chí Phó Bí thư TT cho rằng: dự thảo báo cáo phải đánh giá cụ thể việc xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu, chất lượng sinh hoạt chi bộ, rà soát, đánh giá thực chất tồn tại, hạn chế kết hợp dự báo được thời cơ, thuận lợi trong nhiệm kỳ tới. Trong phần nhiệm vụ giải pháp cần bám sát chỉ đạo của tỉnh đề xây dựng bộ chỉ tiêu phù hợp và có chỉ tiêu cụ thể riêng của phường, nhất là chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp, tổ dân phố kiểu mẫu, cải cách hành chính, chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng...Đặc biệt cùng với công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ phường cần phát động sâu rộng phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 ...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 187.569
  Online: 19