TPHT- Sáng ngày 06 tháng 2, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc để soát xét chuẩn bị phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI và triển khai việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ văn hóa xã hội, thông tin truyền thông năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạc số 129 ngày 17/1/2020 của Thành ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, UBND thành phố Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trong đó tập trung tuyên truyền bằng trực quan, qua hệ phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao nhằm  tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XX đã đề ra, từ đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã đóng góp bổ sung vào kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp của UBND thành phố, trong đó nhấn mạnh cần phải tạo những điểm nhấn trong các tuyên truyền như xây dựng các cụm pa nô, thảm hoa bằng hình thức xã hội hóa để tuyên truyền cho Đại hội Đảng. Tăng cường xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình thành phố; Cổng thông tin điện tử thành phố; Bản tin Thành phố; Hệ thống Truyền thanh phường, xã. Phát động các phong trào thi đua hướng về Đại hội đảng các cấp trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân vv…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh đề nghị các phòng ban đơn vị xây dựng khu chương trình kế hoạch, đầu việc, thời gian  thực hiện và các đơn vị phối hợp để tập trung triển khai thực hiện. Xây dựng chuỗi kế hoạch hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và giao cho các phòng ban đơn vị chủ động triển khai thực hiện; Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền trên địa bàn như Báo Hà Tĩnh; Đài PT-TH Hà Tĩnh để phối hợp trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 285.514
  Online: 21