Hội nghị đã tổ chức quán triệt nội dung, tinh thần các Nghị quyết, Quy định của BCH Trung ương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động, triển khai tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính.

Cấp ủy Đảng các cấp tiến hành rà soát lại và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 với quyết tâm chính trị cao, đảm bảo đúng hướng dẫn, lộ trình của Trung ương, của tỉnh.

Hội nghị cũng quán triệt việc thực hiện Quy định 11 của BCHTW Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh kiến nghị của dân.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Quốc Đạt báo cáo Nghị quyết 37, Nghị quyết 653 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xãTừ năm 2016 đến nay, TP Hà Tĩnh và các xã, phường đã tổ chức 121 cuộc đối thoại với nhân dân. Theo đánh giá có 90,7% ý kiến tại các cuộc đối thoại được giải quyết. Qua đối thoại đã góp phần tạo nên sự gắn bó, lòng tin của nhân dân đối với sự điều hành, chỉ đạo của chính quyền.
Đồng chí Nguyễn Mai Linh- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố, báo cáo quy định số 11 về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân

Để thực hiện hiệu quả Quy định 11, hội nghị nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thời gian tiếp dân;  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy.


             Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí Thư Thành ủy-  phát biểu quán triệt hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Nghị quyết, Quy định của Trung ương, đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở bám sát định hướng chung của các nghị quyết và chỉ đạo của Đảng bộ thành phố nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động để đưa các NQ đi vào thực tiễn cuộc sống.Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 544.759
  Online: 14