TPHT- Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở cho các điều tra viên, tổ trưởng tổ giúp việc Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số trên toàn thành phố.

Trong thời gian 4 ngày các học viên đã được cung cấp tài liệu, những kiến thức cơ bản về phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi, phiếu hỏi và cách ghi thông tin, xác định nhân khẩu thực tế thường trú, ghi mã ngành, nghề; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành; hướng dẫn cài đặt và sử dụng CAPI (thu thập thông tin bằng phiếu điện tử trong điều tra dân số và nhà ở); cách sử dụng trang website điều hành tác nghiệp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019...

   

   

Thông qua lớp tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở, tổng kết các bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website