TPHT- Sáng ngày 25/4/2019, UBND thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho gần 300 cán bộ cốt cán thành phố và phường, xã. Tới dự có đồng chí: Lê Toàn Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật- Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trịnh Công Minh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh truyền đạt, giới thiệu nội dung Luật Tố cáo năm 2018, gồm 9 chương, 67 điều quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; vấn đề giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ… So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 đã tạo hành lang pháp lý tốt hơn để công dân thực hiện quyền tố cáo; quy định chặt chẽ thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các trường hợp như tố cáo việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; việc xử lý đối với một số tình huống như việc tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, quy định về việc rút đơn tố cáo… Luật Tố cáo năm 2018 tạo thuận lợi hơn trong việc giải quyết tố cáo của các cơ quan nhà nước và tạo ra cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo vệ người tố cáo hiệu quả.

  

  

Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương, 96 Điều, có hiệu lực thi hành từ 01.7.2019. Nội dung của Luật có các điểm mới như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; loại tài sản, thu nhập phải kê khai; phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực; vai trò người đứng đầu và công tác phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước…

    

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này, các đại biểu nhận thức sâu sắc những nội dung mới của Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức để mỗi cán bộ, công chức nắm bắt cách thức, quy trình xử lý đơn tố cáo theo đúng quy định,đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

   

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng là dịp để cán bộ, công chức nắm được các nội dung của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, từ đó tuân thủ các quy định của Luật trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website