Ban chỉ đạo Nông thôn mới thành phố đã tổ chức Hội nghị nhằm đẩy mạnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh Ủy, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh và đồngchí Trịnh Văn Ngọc – TUV, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, quý I/2019, TP Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, UBND thành phố đã ban hành 29 văn bản để chỉ đạo các nội dung về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết quả thực hiện trong quý I, thành phố đã xây dựng 2 mô hình mới, nâng lũy kế số lượng mô hình lên 247 mô hình.

Thành phố cũng hoàn thành 0,24 km đường ngõ xóm, 0,45 km rãnh thoát nước, 0,46 km mương thoát bẩn. Hưởng ứng chiến dịch tết trồng cây, TP. Hà Tĩnh cũng ra quân trồng được 8.279 cây xanh (đạt 100,5% kế hoạch).

  

Trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM, thành phố đã tổ chức 54 cuộc tuyên truyền với 3.860 lượt người tham gia. Thực hiện công tác đỡ đầu, trong quý I, các đơn vị đã hỗ trợ các địa phương làm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ trồng cây xanh trong dịp tết với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng.

Nưm 2019, Thành phố tập trung cao xây dựng xã Thạch Đồng về đích NTM, xã Thạch Môn đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Thạch Hạ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố và lãnh đạo các xã phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, từ đó đề ra một số nhiệm vụ giải pháp cho thời gian tới. Theo đó, các xã tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí: giao thông, khu dân cư mẫu và vườn mẫu, môi trường... đạt yêu cầu để giữ vững và nâng cao các tiêu chí.

  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM ở 6 xã trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng các tiêu chí chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng NTM, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí. Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng chương trình hành động, tăng cường kiểm tra đôn đốc gắn với trách nhiệm cá nhân. Các phòng ban, đoàn thể cần chủ động hơn nữa để hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 351.104
  Online: 28