Cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ việc giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

  

   

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

 Thành phố Hà Tĩnh có quy mô dân số lớn, thường xuyên biến động với tổng số trên 29.000 hộ, trên 99.000 nhân khẩu, đặc biệt là có số lượng lớn người từ nơi khác đến sinh sống và làm việc.

   

Thời gian qua, Ban chỉ đạo thành phố và các xã, phường đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa Truyền thanh các xã, phường để mọi người dân hiểu và hợp tác trong quá trình thực hiện tổng điều tra. Đồng thời, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật lên các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố đã lập danh sách 192 địa bàn điều tra hộ dân cư tại 16 xã, phường và danh sách các địa bàn điều tra đặc thù, gồm các khu vực cư trú tập trung của công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp có sử dụng lao động để triển khai kế hoạch thực hiện tổng điều tra, bàn giải pháp giúp điều tra viên thu thập thông tin hộ dân được nhanh chóng và chính xác nhất…..

   

Ngay sau lễ phát động, các điều tra viên về tận từng hộ gia đình để thu thập thông tin. Thành phố Hà Tĩnh phấn đấu sẽ hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng thời gian quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website