Đồng chí Phạm Hùng Cường- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 báo cáo tại lớp học

Trong thời gian 2 ngày đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được quán triệt chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 24  ngày 27/11/2007 của HĐND thành phố về đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đặc biệt là nội dung phân loại rác thải tại nguồn. Học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề  phụ nữ với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tuyên truyền về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hưởng ứng chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đồng thời trang bị nghiệp vụ công tác Hội với kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và kỹ năng viết tin, bài. Tuyên truyền những nội dung cơ bản vể chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm tự nguyện...


Ngoài ra, cán bộ hội viên phụ nữ còn được nghe lãnh đạo thành phố thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố quý I/2019 và các cơ chế chính sách mới nhằm phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố..

Đây là những nội dung thiết yếu nhằm giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở của thành phố Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về chuẩn hoá trong tình hình mới, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 603.385
  Online: 27