TPHT- Các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để nâng cấp các tiêu chí, xây dựng được những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tại buổikiểm tra tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại xã Thạch Đồng và xã Thạch Hạ trong sáng ngày 3 tháng 5.

Đến thời điểm nay, xã Thạch Đồng chỉ mới đạt 15/20 tiêu chí NTM. Đến trực tiếp kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thì tiến độ nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. 

  

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra thực hiện một số công trình xây dựng NTM ở xã Thạch Đồng

Đặc biệt, trong việc vận động nhân dân vào cuộc tham gia xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, tiêu chí về môi trường phải tập tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ. Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Thạch Đồng phải lập kế hoạch, từng phần việc cụ thể, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, tiếp tục xuống các thôn để chỉ đạo thực hiện, Văn phòng điều phối NTM thành phố phải bán sát cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương để có nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

  

Thạch Hạ đã xây dựng thành công nhiều mô hình trồng dưa trong nhà lưới

Đến kiểm tra tại xã Thạch Hạ là xã đang thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Bí thư Thành ủy biểu dương sự cố gắng của địa phương trong thời gian qua đã tập trung quyết liệt để nâng cấp các tiêu chí, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cho chính người dân. Phấn đấu đưa xã Thạch Hạ đạt các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu trong năm 2019./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 544.726
  Online: 26