Sở Tư pháp Hà Tĩnh phát hành tài liệu Giới thiệu một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh đăng tải nội dung tài liệu đến quý bạn đọc.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website