Trong đợt này, phường Đại Nài đã huy động trên 200 lượt người chủ yếu là các lực lượng Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân cùng với nhân dân 2 tổ dân phố 8, 9 ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, xây kè bờ mương đổ đất trồng thảm hoa trên tuyến đường Lê Duy Điếm để xây dựng tuyến đường này sớm đạt các tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị.

    

   

Đại Nài là một trong 2 phường được Thành phố giao nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2019. Đến thời điểm này, phường đã đạt 18/25 tiêu chuẩn, đạt 78,5/100 điểm. Thời gian này, phường đã phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó nội dung trọng tâm là tập trung huy động các nguồn lực làm đường giao thông, phát động nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh trên các tuyến đường ngõ phố, chỉnh trang nhà văn hóa các tổ dân phố, phấn đấu trong 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng phường Đại Nài cơ bản đạt các tiêu chuẩn phường văn minh đô thị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website