TPHT- Phong trào thi đua xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở thành phố Hà Tĩnh đã tác động sâu rộng và nhận được sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó vai trò của hệ thống mặt trận và các đoàn thể ở thành phố Hà Tĩnhđược phát huyhiệu quả, với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực.

Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, Mặt trận các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động. Nhờ sự phối hợp tuyên truyền, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, thành phố Hà Tĩnh đã huy động được đông đảo người dân hiến đất mở đường rộng giao thông, đẩy mạnh công tác chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị, xử lý dứt điểm các điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, thu gom rải thác…. Đến nay, thành phố có 8/10 phường đươc công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

  

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân tự nguyện, tự giác tham gia đóng góp nguồn lực làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị

Bắc Hà là phường trung tâm của thành phố, trước đây 1 số tuyến đường chính chỉ rộng từ 5 đến 6 m, các tuyến đường ngõ chỉ rộng 3m, đa số các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Để góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hầu như tất cả các tuyến đường liên khối phố phải mở rộng từ 4 đến 5m, 1 số trục đường chính phải mở rộng từ 10 đến 12m. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động của UBMTTQ và sự đồng thuận của nhân dân, chỉ sau 1 thời gian ngắn phường Bắc Hà đã cơ bản hoàn thành mở rộng và nâng cấp tất cả các tuyến đường, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện phá dỡ nhiều công trình có giá trị để mở rộng đường. Với những kết quả đạt được năm 2016 phường Bắc Hà là 1 trong 4 phường đầu tiên được thành phố công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

    

Đến nay, các tuyến đường ở phường Bắc Hà đã được thảm nhựa, nhiều tuyến đường ngõ phố, bà con nhân dân tự hiến đất, hiến công trình để mở rộng các tuyến đường .

Cùng với nâng cấp mở rộng đường giao thông, để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thời gian qua, UBMTTQ và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban ngành đã tập trung vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động và hưởng thụ về văn hóa. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, sân thể thao, nhà văn hóa...

Đi đầu trong phong trào xã hội hóa huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất là tổ dân phố 2- phường Trần phú. Toàn tổ dân phố có 211 hộ, trong 3 năm kể từ khi phát động phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ngoài huy động hàng chục ngàn ngày công nạo vét mương thoát bẩn, làm sạch đường làng ngõ phố, tổ dân phố 2 đã huy động được 6,2 tỷ đồng, rải thảm nhựa 7 tuyến đường ngõ phố, đổ bê tông 3 tuyến, lắp đặt 47 cổng chào kiêm cổng Led để trang trí các dịp lễ-tết, lắp hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, hoàn thiện nhà thi đấu bóng chuyền hơi, trang bị đầy đủ trang thiết bị nhà văn hóa khối phố, nạo vét tu sửa hàng ngàn m mương thoát bẩn, xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng.

  

Sau 3 năm thực hiện đề án "Xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt đô thị loại II" của UBND thành phố, Tổ dân phố 2 phường Trần Phú đã vận động nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Để góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, một trong những nhiệm vụ được UBMTTQ thành phố quan tâm chỉ đạo đó là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, UBMTTQ từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, bổ sung hương ước của làng văn hóa phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Ngoài ra, hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các khu dân cư đều tổ phần lễ và phần hội, tổ chức đánh giá các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, các giá trị truyền thống của mỗi gia đình, làng, xóm, cộng đồng dân cư được khơi dậy và tác động tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, gia đình văn hóa...

  

Nhiều hoạt động văn hóa thể thao được các khu dân cư tổ chức trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo người dân tham gia: Ảnh - Đua thuyển trên sông Cụt

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong chương trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ đó, phát huy được vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, đồng lòng, chung sức góp phần đưa thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II đúng kế hoạch đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website