50 năm hình thành và phát triển, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cán bộ hội viên hội người mù Việt Nam nói chung và cán bộ hội viên hội người mù Thành phố Hà Tĩnh nói riêng đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực chăm sóc, giúp đỡ người mù. Những năm qua, phong trào hoạt động của hội người mù thành phố Hà Tĩnh luôn được đẩy mạnh, đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của hội viên người mù từng bước được cải thiện, nâng lên, hội viên người mù được tham gia sinh hoạt hòa nhập với cộng đồng. 

  

Hội đã mở 06 lớp dạy nghề cho 120 hội viên với các nghành nghề phù hợp như làm tăm, bện chổi, đán lát, chăn nuôi, hàng năm Hội còn gửi 2 đến 4 hội viên tham gia học nghề tại TW Hội, tỉnh Hội. Hiện nay hội có 11 cơ sở vật lý trị liệu, tạo việc làm cho 62 nhân viên có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/ người/ tháng, doanh thu năm 2018 ước tính đạt 6,2 tỷ đồng. Hội có 2 tổ làm tăm giải quyết việc làm cho 12 hội viên, thu nhập bình quân 1.200.000đồng/ người/ tháng. Trong giai đoạn 2010 -2018 Hội viên đã gia công đóng gói tăm nhọn được gần 200 vạn hộp, doanh thu đạt 1,7 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống của người mù ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo từ khi mới thành lập chiếm 80% đến nay còn31 hộ chiếm 12,1%theo tiêu chí mới.

  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại diện lãnh đạo hội người mù Tỉnh và lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội người mù thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội người mù Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua, có chế độ quan tâm đặc biệt để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục hưởng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả. Duy trì hiệu quả các cơ sở sản xuất tăm tre và cơ sở  vật lý trị liệu của người mù góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên.

  

Tại lễ kỷ niệm, 3 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù" của TW Hội người mù Việt Nam./.​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website