TPHT- Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp tập huấn phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình làm phân vi sinh cho gần 200 học viên là Ban chấp hành Hội nông dân và đại diện các hộ gia đình của 6 xã, phường gồm Thạch Hưng, Thạch Đồng, Thạch Trung, Thạch Môn, Thạch Hạ và Thạch Quý.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; hướng dẫn phương pháp xử lý rác dễ phân hủy tại hộ gia đình; cách thu gom, phân loại rác thải dễ phân hủy tại gia đình và phế thải nông nghiệp, từ đó đưa ra quy trình ủ rác hữu cơ thành phân compost bón cho cây trồng. 

  

Các nội dung tại lớp tập huấn đều rất đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện được đối với khả năng của các hộ dân. Việc thực hiện tốt các biện pháp này sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi và thói quen của mỗi thành viên trong phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình cũng như địa phương…

  

Lớp tập huấn góp phần  nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom phân loại và xử lý rác thải nông thôn, góp phần chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần cải thiện môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website