Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe thành viên trong đoàn đại biểu quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV, cử tri phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị xung quanh việc sửa đổi, bổ sung một số dự án Luật và Luật dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp lần này như: Luật Giáo dục, Luật đầu tư công;Luật Dân quân tự vệ, Dự bị động viên... 


    

Đại biểu Quốc hội  Bùi Thị Quỳnh Thơ - Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại hội nghị.

Cử tri thành phố Hà Tĩnh đã tham gia nhiều ý kiến kiến nghị xung quanh việc thực hiện chế độ chính sách cho những người tham gia dân công hỏa tuyến; cán bộ bán chuyên trách cấp phường xã và giáo viên mầm non ngoài biên chế. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Hà Tĩnh cũng đề nghị trong sửa đổi Luật Dân quân tự vệ lần này nên phong quân hàm sỹ quan Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp phường xã; đề nghị Quốc hội cần sửa đổi bổ sung Luật giáo dục và có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy điểm, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây.

    

Cử tri Nguyễn Phi Thịnh phường Thạch Linh tham gia các ý kiến xung quanh việc các dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống người dân

Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri lần này, cử tri phường Thạch Linh – TP Hà Tĩnh có 5 ý kiến kiến nghị xung quanh lĩnh vực tài nguyên môi trường như: Các dự án triển khai trên địa bàn thu hồi một diện tích rất lớn đất ở, đất sản xuất nhưng hàng chục năm nay không có phương án đền bù, tái định cư, giải phỏng mặt bằng ảnh hưởng đến đời sống người dân; băn khoăn xung quanh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ngồn gốc đất trước năm 1980; việc xét cấp đất ở cho con em ở các phường…

     

Ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở Tài Nguyên môi trưởng giải trình về những thắc mắc kiến nghị của cử tri phường Thạch Linh xung quanh lĩnh vực tài nguyên môi trưởng

    

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn đã giải trình một số nội dung về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến những phản ánh và nguyện vọng của người dân, nêu rõ trách nhiệm xem xét giải quyết ý kiến của cử tri theo thẩm quyền của địa phương. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình lên Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sắp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website