TPHT- Sáng ngày 9/9, UBND thành phố tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc-Tỉnh ủy viên-Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê quang Đức- UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

8 tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 40 ngày 27/12/2018 của HĐND thành phố về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 gồm 18 chỉ tiêu. Nhìn chung, sau khi Nghị quyết số 40  ban hành, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành thành phố, các phường-xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khung kế hoạch gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu được triển khai đảm bảo đúng theo lộ trình kế hoạch đề ra. Theo đó, đã có 2 chỉ tiêu hoàn thành đó là: Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, vận chuyển xử lý và chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu đã đạt trên 65% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số chỉ tiêu đã được triển khai nhưng đôi lúc thiếu quyết liệt như xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; quản lý và xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, quản lý trật tự đô thị, chuyển đổi mô hình quản lý chợ…

    Các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những kết quả đạt được, tồn tại- hạn chế và biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

    Đồng chí Trịnh Văn Ngọc-TUV-Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các phong, ban, ngành và các phường -xã thực hiện chỉ tiêu kinh tế-xã hội các tháng cuối năm 2019.

Sau khi nghe các ý kiến phát hiểu của các phòng, ban, ngành và lãnh đạo các phường-xã nêu lên những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế. Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra, hội nghị đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2019 như: Tiếp tục đẩy mạnh khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của thành phố để phát triển kinh tế, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, TM-DV, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp, công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, củng cố bộ máy chính quyền và thực hiện tốt cải cách hành chính; tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 179.353
  Online: 18