TPHT-Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và dồng chí Nguyễn Văn Quý-Ủy viên BTV Thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, từ giữa năm 2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc Tổng điều tra năm 2019 như: Thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra. Đồng thời, tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê, trưng dụng giám sát viên và tuyển chọn trên 100 điều tra viên đến 192 địa bàn để thu thập thông tin về cuộc tổng điều tra.

Cùng với đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc Tổng điều tra. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra. Tất cả các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin vào phiếu điện tử. 

Đồng chí Phạm Hùng Cường-Thành ủy viên-Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Sau 25 ngày ra quân, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố năm 2019 được thực hiện theo đúng kế hoạch và phương án đã đề ra. Các bước triển khai được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình và có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện của thành phố. Công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát tiến độ và chất lượng cuộc Tổng điều tra được thực hiện một cách nghiêm ngặt… 

Kết quả điều tra tại thời điểm ngày 01/4/2019, Dân số thành phố Hà Tĩnh có 104.037 người, trong đó: 51.062 Nam; 52.975 Nữ; Cư dân thành thị: 72.792 người; Cư dân nông thôn: 31.245 người; Dân tộc Kinh: 103.959 người; dân tộc khác: 78 người; Mật độ dân số 1.840 người/Km2.

Lãnh đạo Chi cục Thống kê tỉnh và thành phố đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị tổng kết, Thành phố Hà Tĩnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 179.338
  Online: 32