TPHT - Chiều ngày 17 tháng 9, UBND Thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá bước đầu triển khai mô hình “Tổ dân phố điện tử” và thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Mô hình tổ dân phố điện tử tại tổ dân phố 12 phường Tân Giang

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, từ tháng 5 năm 2019, Thành phố Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm 3 mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại Tổ dân phố 1 phường Nam Hà, Tổ dân phố 2 phường Trần Phú và Tổ dân phố 12 phường Tân Giang. Sau một thời gian triển khai thực hiện, mô hình tổ dân phố điện tử đã làm thay đổi thói quen của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, mô hình "Tổ dân phố điện tử" tại Tổ dân phố 1 phường Nam Hà đã hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 141 lượt người, phát sinh 59 hồ sơ trực tuyến

Thay vì phải lên phường hay thành phố để xử lý các thủ tục hành chính, người dân có thể đến nhà văn hóa tổ dân phố để thực hiện các giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Các phường cũng đã cắt cử cán bộ công chức cùng với các tình nguyện viên về trực tại “Tổ dân phố điện tử” để hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính cho người dân. Sau 4 tháng triển khai mô hình, các tổ dân phố điện tử đã hướng dẫn các quy trình dịch vụ công cho 224 lượt người .

Đại biểu phát biểu ý kiến về những mặt được và tồn tại cần phải khắc phục để "Tổ dân phố điện tử" hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, qua quá trình vận hành và đưa vào thực hiện mô hình cũng bộc lộ một số tồn tại khó khăn như đội ngũ cán bộ tổ dân phố đã luống tuổi nên việc tiếp cận công nghệ thông tin để hướng dẫn cho người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Nhận thức và tâm lý của một bộ phận người dân còn muốn đến bộ phận giao dịch một cửa của phường và Trung tâm hành chính công thành phố mà chưa đến nộp hồ sơ trực tuyến tại Tổ dân phố điện tử”….

Để mô hình “ Tổ dân phố điện tử” hoạt động có hiệu quả, các đại biểu cho rằng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức, thói quen cho người dân, cần phải linh hoạt về thời gian phục vụ thay vì các ngày làm  việc bình thường thì “Tổ dân phố điện tử” nên hoạt động tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, chủ nhật để người dân tiện trong công tác giao dịch. Một số ý kiến cũng cho rằng các mô hình không chỉ đặt một tổ dân phố mà luân chuyển sang nhiều tổ khác để người dân tiếp cận dịch vụ được rộng rãi hơn …

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng trong chiều cùng ngày, UBND thành phố Hà Tĩnh đã soát xét đánh giá về tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử các phường xã; kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố và việc thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đến nay Trung tâm Hành chính công Thành phố đã giúp cho người dân thuận tiện hơn trong giải quyêt thủ tục hành chính, tuy nhiên việc ứng dung công nghệ thông tin trong giải quyêt thủ tục hành chính còn hạn chế, Người dân chưa  có thói quen thực hiện TTHC dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp, tại Hội nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm góp phần  thực hiện tốt công tác cai cách hành chính trên địa bàn ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 206.411
  Online: 16