TPHT- Câu lạc bộ thơ Đường luật TP Hà Tĩnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

CLB thơ Đường luật thành phố Hà Tĩnh hiện có 33 hội viên tham gia sinh hoạt . Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động tham quan các di tích lịch sử, phối hợp giao lưu với các Câu lạc bộ thơ Đường luật của các huyện bạn trong tỉnh, xuất bản nhiều ấn phẩm đón chào xuân mới, chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước, phát động các phong trào thi sáng tác thơ ca. Nhiều hội viên của Câu lạc bộ đã tích cực sáng tác và có thơ được đăng tải trong các ấn phẩm, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, CLB thơ Đường luật thành phố Hà Tĩnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát triển hội viên, tạo thêm các hoạt động giao lưu giữa những CLB thơ Đường cơ sở; đẩy mạnh sáng tác theo phong cách vừa bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, vừa đổi mới tư duy “Thơ Đường hiện đại”, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của quần chúng, phản ánh trung thực công cuộc đổi mới, dựng xây của quê hương, đất nước.

Đại hội đã bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Đường luật thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019-2024.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 145.055
  Online: 38